Kasulik info õppetöö läbiviimiseks distantsilt


Õppetöö korraldus 2020. aasta sügisel

Kooliaasta algab võimalikult tavapäraselt. Koolid ei ole viidud üldisele distantsõppele (nagu kevadel eriolukorra ajal). Töökorralduse üle otsustab iga haridusasutus koos pidajaga, lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitustest. Soovitustega kõigile haridus- ja noorteasutustele saab tutvuda SIIN. Hetkel kehtivad riiklikud soovitused ja juhised õppetöö korraldamiseks leiad alati: hm.ee/et/koroona

Siiski tuleb kõigil haridusasutustel olla valmis vajadusel distantsõpet korraldama. Siit veebilehelt leiad Haridus- ja Noorteameti loodud infot ja materjale distantsõppe praktiliseks korraldamiseks.

 

E-õpe ehk distantsõpe digitehnoloogia abi

 • E-õppe korraldamist toetavad kevadise eriolukorra ajal valminud veebiseminarid, mille leiad SIIT
 • Ülevaatliku tabeli digitaalsetest õppematerjalidest ja -keskkondadest aineti leiad SIIT.
 • E-koolikott on digitaalsete õppematerjalide varamu, kust leiab õppematerjale alus-, üld- ja kutsehariduses kasutamiseks.
 • Kui peres puudub arvuti/nutiseade, siis tuleks esmalt arutada seadme perele koolist laenamise võimalust, kuid võimalik on pöörduda abi saamiseks ka Facebooki gruppi "Igale koolilapsele arvuti!"


Distantsõpe traditsiooniliste õppevahendite abil

Kõigile õpilastele ja õpetajatele ei pruugi aga õpe digitehnoloogiliste vahendite abil sobida. Turvalisem võib olla vähemalt osaliselt jätkata ka distantsõppes õpetamist juba tuttavate vahendite abil: õpikud ja töövihikud, aga ka last kodus ümbritsevad ilukirjanduslikud ja teatmeteosed, ajakirjad-ajalehed, lauamängud, looduslik keskkond, lillepott seemnete lülvamiseks või köögikaal kuivainete kalumiseks. Soovitusi distantsõppe korraldamiseks mitte-digitaalsete õppevahendite abil leiad SIIT.

 

Info ja tugi sotsiaalmeedias

Teiste õpetajate ning lapsevanematega infot, nõuandeid ja kogemusi vahetada saab Facebookis:


Lisatuge vajav laps distantsõppes

Oluline on säilitada kontaktõpe nii kaua kui võimalik 1.-6. klasside lastele ja õppetöös lisatuge vajavatele lastele, sest nende võib õppimine distantsilt kõige keerulisem olla.

 • Meie Rajaleidja õppenõustajad on pannud koolide jaoks kokku juhise, kuidas aidata distantsõppe perioodil lisatuge vajavaid lapsi. Juhise leiad SIIT. 
 • Avatud on ka Rajaleidja kriisiaegne nõuandetelefon 7350750, kus anname koolidele, tugispetsialistidele, aga ka lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada. Vastame telefonile tööpäeviti kell 12-16. Telefoninõustamine on meie poolt tasuta, kõne hind oleneb helistaja operaatoritasust.
 • HEV-lastele sobivat õppevara saab tasuta allalaadida SIIN.
 • Õpetusvideod, kuidas distantsilt logopeedilisi harjutusi teha:
  30 logopeedilise harjutuse videod
  20 Eesti keele hääliku hääldamise õpetused
  Kolm keeleharjutustega joonisfilmi “Pannkoogipidu”


Koroonainfo lastele

 • Rajaleidja psühholoogide nõuanded, kuidas rääkida lastega koroonaviirusest leiad SIIT.
 • Rajaleidja psühholoogide nõuanded koolilapsele kriisiajal toimetulekuks (õpilastele jagamiseks) leiad SIIT.


Kevadised kogemused

Sel sügisel teame distantsõppe korraldamisest juba palju enam, kui kevadel, sest meil on kogemused, millest õppida.

 • Eesti koolide, õpetajate ja õppijate kogemusI kevadise distantsõppest leiad SIIT.
 • Innove, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi metoodilised nõuanded kevadise kogemuse põhjal leiad SIIT.
 • Lasteaednike kogemusest koroonakriisi eesliinil saab lugeda SIIT.

 

Mis vahe on distantsõppel, koduõppel, kaugõppel ja e-õppel?

Distantsõppe puhul korraldab õpet kool, kuid õpilased ei viibi koolimajas. Kevadel olid kõik Eesti koolid koroonakriisi tõttu täielikul distantsõppel, kuid distantsõpet saab korraldada ka osaliselt. Näiteks: mõned õpilased on kodus, teised koolis; osad ained toimuvad digitaalselt, osad koolimajas; mõned nädalapäevad tuleb käia koolis, mõned on distansõppepäevad jne. 

Koduõpe ei tähenda sama, mida distansõpe. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi saab laps koduõppel olla kas koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel tervislikel põhjustel (õpet korraldab kool) või lapsevanema soovil (õpet korraldab vanem). 

Kaugõpe on ülikoolides ja kutsekoolides, aga ka näiteks täiskasvanute üldhariduskoolides levinud õppetöö vorm, mis ei ole seotud distantsõppega eriolukorras.

E-õpe on õppetöö digitehnoloogiliste kanalite ja/või vahendite kaudu. E-õpet võib osaliselt rakendada ka tavapärases koolielus – näiteks teha e-õppe päevi.

Õppetöö korraldus 2020. aasta sügisel

Kooliaasta algab võimalikult tavapäraselt. Koolid ei ole viidud üldisele distantsõppele (nagu kevadel eriolukorra ajal). Töökorralduse üle otsustab iga haridusasutus koos pidajaga, lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitustest. Soovitustega kõigile haridus- ja noorteasutustele saab tutvuda SIIN. Hetkel kehtivad riiklikud soovitused ja juhised õppetöö korraldamiseks leiad alati: hm.ee/et/koroona

Siiski tuleb kõigil haridusasutustel olla valmis vajadusel distantsõpet korraldama. Siit veebilehelt leiad Haridus- ja Noorteameti loodud infot ja materjale distantsõppe praktiliseks korraldamiseks.

 

E-õpe ehk distantsõpe digitehnoloogia abi

 • E-õppe korraldamist toetavad kevadise eriolukorra ajal valminud veebiseminarid, mille leiad SIIT
 • Ülevaatliku tabeli digitaalsetest õppematerjalidest ja -keskkondadest aineti leiad SIIT.
 • E-koolikott on digitaalsete õppematerjalide varamu, kust leiab õppematerjale alus-, üld- ja kutsehariduses kasutamiseks.
 • Kui peres puudub arvuti/nutiseade, siis tuleks esmalt arutada seadme perele koolist laenamise võimalust, kuid võimalik on pöörduda abi saamiseks ka Facebooki gruppi "Igale koolilapsele arvuti!"


Distantsõpe traditsiooniliste õppevahendite abil

Kõigile õpilastele ja õpetajatele ei pruugi aga õpe digitehnoloogiliste vahendite abil sobida. Turvalisem võib olla vähemalt osaliselt jätkata ka distantsõppes õpetamist juba tuttavate vahendite abil: õpikud ja töövihikud, aga ka last kodus ümbritsevad ilukirjanduslikud ja teatmeteosed, ajakirjad-ajalehed, lauamängud, looduslik keskkond, lillepott seemnete lülvamiseks või köögikaal kuivainete kalumiseks. Soovitusi distantsõppe korraldamiseks mitte-digitaalsete õppevahendite abil leiad SIIT.

 

Info ja tugi sotsiaalmeedias

Teiste õpetajate ning lapsevanematega infot, nõuandeid ja kogemusi vahetada saab Facebookis:


Lisatuge vajav laps distantsõppes

Oluline on säilitada kontaktõpe nii kaua kui võimalik 1.-6. klasside lastele ja õppetöös lisatuge vajavatele lastele, sest nende võib õppimine distantsilt kõige keerulisem olla.

 • Meie Rajaleidja õppenõustajad on pannud koolide jaoks kokku juhise, kuidas aidata distantsõppe perioodil lisatuge vajavaid lapsi. Juhise leiad SIIT. 
 • Avatud on ka Rajaleidja kriisiaegne nõuandetelefon 7350750, kus anname koolidele, tugispetsialistidele, aga ka lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada. Vastame telefonile tööpäeviti kell 12-16. Telefoninõustamine on meie poolt tasuta, kõne hind oleneb helistaja operaatoritasust.
 • HEV-lastele sobivat õppevara saab tasuta allalaadida SIIN.
 • Õpetusvideod, kuidas distantsilt logopeedilisi harjutusi teha:
  30 logopeedilise harjutuse videod
  20 Eesti keele hääliku hääldamise õpetused
  Kolm keeleharjutustega joonisfilmi “Pannkoogipidu”


Koroonainfo lastele

 • Rajaleidja psühholoogide nõuanded, kuidas rääkida lastega koroonaviirusest leiad SIIT.
 • Rajaleidja psühholoogide nõuanded koolilapsele kriisiajal toimetulekuks (õpilastele jagamiseks) leiad SIIT.


Kevadised kogemused

Sel sügisel teame distantsõppe korraldamisest juba palju enam, kui kevadel, sest meil on kogemused, millest õppida.

 • Eesti koolide, õpetajate ja õppijate kogemusI kevadise distantsõppest leiad SIIT.
 • Innove, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi metoodilised nõuanded kevadise kogemuse põhjal leiad SIIT.
 • Lasteaednike kogemusest koroonakriisi eesliinil saab lugeda SIIT.

 

Mis vahe on distantsõppel, koduõppel, kaugõppel ja e-õppel?

Distantsõppe puhul korraldab õpet kool, kuid õpilased ei viibi koolimajas. Kevadel olid kõik Eesti koolid koroonakriisi tõttu täielikul distantsõppel, kuid distantsõpet saab korraldada ka osaliselt. Näiteks: mõned õpilased on kodus, teised koolis; osad ained toimuvad digitaalselt, osad koolimajas; mõned nädalapäevad tuleb käia koolis, mõned on distansõppepäevad jne. 

Koduõpe ei tähenda sama, mida distansõpe. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi saab laps koduõppel olla kas koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel tervislikel põhjustel (õpet korraldab kool) või lapsevanema soovil (õpet korraldab vanem). 

Kaugõpe on ülikoolides ja kutsekoolides, aga ka näiteks täiskasvanute üldhariduskoolides levinud õppetöö vorm, mis ei ole seotud distantsõppega eriolukorras.

E-õpe on õppetöö digitehnoloogiliste kanalite ja/või vahendite kaudu. E-õpet võib osaliselt rakendada ka tavapärases koolielus – näiteks teha e-õppe päevi.