Uudised

Võõrkeeli aitab õpilastele tutvustada algatus "Jõulud keeledušiga 2020" 25. november HARNO

Õpetajad on oodatud oma õpilastega kaasa laulma hispaania, saksa, rootsi, soome, inglise ja eesti keeles lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) sündmusel "Jõulud keeledušiga 2020". Keeleduši liikumine toimub sel aastal 30. novembrist kuni 18. detsembrini.


Keeleduši puhul tegeldakse võõrkeelega kõigest kümmekond minutit päevas, kuid selle eest väga intensiivselt. Esmalt kuulatakse laulu, arutletakse võimaliku sisu ja meeleolu üle ning püütakse laulda lihtsalt kaasa. Peamine on see, et ei hakataks laule tõlkima või õigemat hääldust hindama. Tähtis on tutvuda keele kõlaga, äratada üles keelevaist ja lubada õpilastel mõista laulu sisu ja meeleolu, harmoonia, korduvate või tuttavlike sõnade abil. Kogeda lihtsalt rõõmu teistes keeltes laulmisest.

Keeleduši liikumine on alguse saanud 2018. aastal Haridus- ja Noorteameti eelkäija Innove poolt ellu kutsutud LAK-õppe kuu sündmustest.Tänaseks on eestvedamise enda peale võtnud juba õpetajad. Keeleduši liikumine on kujunenud paljusid koole kaasavaks sündmuseks, mis toimub juba kolmandat aastat. 2019 aastal liitus üleskutsega 60 kooli Eestimaa erinevaist paigust, kokku osales üle 5000 õpilase. Tänu koolide aktiivsele osavõtule tunnustati keeleduši liikumist Archimedese tänukirjaga „Aasta võõrkeelealane tegu“.

Keeledušil osalemiseks registreeru siin. Nii saad ligipääsu lehele, kus on koondatud toredate jõululaulude videode lingid mitmetes keeltes kaasa laulmiseks. 

Osalemisel kontaktõppes arvestage palun kehtivaid piiranguid!

Distantsõppes osalejatel on võimalus keeleduši sündmusega liituda ja laulda koos kaaslastega ekraani vahendusel oma klassi veebikeskkonnas.  

Selleks:

 • Anna oma klassi osalemissoovist teada registreerudes siin, siis tuleb e-posti kiri vajaliku infoga.
 • Valige igaks nädalaks üks keel, millega soovite tutvuda.
 • Valige laul selles keeles, mida sel nädalal iga päev umbes 10 minutit laulate. 
 • Otsustage, kus või mis keskkonnas laulate, arvestades kõiki kehtivaid piiranguid
 • Laulge rõõmuga! Tantsige kaasa! Kaasake koduseid! 
 • Salvestage igal reedel oma klassiga laulmisest või esinemisest videoklipp.
 • Soovi korral saate postitada ja jagada vastastikku vahvaid muljeid, kogemusi  või videoklippe teiste keeleduši sündmusel osalejatega kinnises  FB grupis. Südamlikud jõulusoovid ja vahvad maskid on igati asjakohased.

 

Lisainfo eelnevatest aastatest:
Mitmekeelne keeledušš Tallinna Ühisgümnaasiumis
Inglise keele kõrval on teisigi võõrkeeli
Video: Keeledušš Pelgulinna gümnaasiumis, läti keel

Video: Keeledušš VHKs, soome keel

Video: Keeledušš VHKs, hispaania keel

 

Keeleduši puhul tegeldakse võõrkeelega kõigest kümmekond minutit päevas, kuid selle eest väga intensiivselt. Esmalt kuulatakse laulu, arutletakse võimaliku sisu ja meeleolu üle ning püütakse laulda lihtsalt kaasa. Peamine on see, et ei hakataks laule tõlkima või õigemat hääldust hindama. Tähtis on tutvuda keele kõlaga, äratada üles keelevaist ja lubada õpilastel mõista laulu sisu ja meeleolu, harmoonia, korduvate või tuttavlike sõnade abil. Kogeda lihtsalt rõõmu teistes keeltes laulmisest.

Keeleduši liikumine on alguse saanud 2018. aastal Haridus- ja Noorteameti eelkäija Innove poolt ellu kutsutud LAK-õppe kuu sündmustest.Tänaseks on eestvedamise enda peale võtnud juba õpetajad. Keeleduši liikumine on kujunenud paljusid koole kaasavaks sündmuseks, mis toimub juba kolmandat aastat. 2019 aastal liitus üleskutsega 60 kooli Eestimaa erinevaist paigust, kokku osales üle 5000 õpilase. Tänu koolide aktiivsele osavõtule tunnustati keeleduši liikumist Archimedese tänukirjaga „Aasta võõrkeelealane tegu“.

Keeledušil osalemiseks registreeru siin. Nii saad ligipääsu lehele, kus on koondatud toredate jõululaulude videode lingid mitmetes keeltes kaasa laulmiseks. 

Osalemisel kontaktõppes arvestage palun kehtivaid piiranguid!

Distantsõppes osalejatel on võimalus keeleduši sündmusega liituda ja laulda koos kaaslastega ekraani vahendusel oma klassi veebikeskkonnas.  

Selleks:

 • Anna oma klassi osalemissoovist teada registreerudes siin, siis tuleb e-posti kiri vajaliku infoga.
 • Valige igaks nädalaks üks keel, millega soovite tutvuda.
 • Valige laul selles keeles, mida sel nädalal iga päev umbes 10 minutit laulate. 
 • Otsustage, kus või mis keskkonnas laulate, arvestades kõiki kehtivaid piiranguid
 • Laulge rõõmuga! Tantsige kaasa! Kaasake koduseid! 
 • Salvestage igal reedel oma klassiga laulmisest või esinemisest videoklipp.
 • Soovi korral saate postitada ja jagada vastastikku vahvaid muljeid, kogemusi  või videoklippe teiste keeleduši sündmusel osalejatega kinnises  FB grupis. Südamlikud jõulusoovid ja vahvad maskid on igati asjakohased.

 

Lisainfo eelnevatest aastatest:
Mitmekeelne keeledušš Tallinna Ühisgümnaasiumis
Inglise keele kõrval on teisigi võõrkeeli
Video: Keeledušš Pelgulinna gümnaasiumis, läti keel

Video: Keeledušš VHKs, soome keel

Video: Keeledušš VHKs, hispaania keel