Uudised

Varaaida konkursiga toetatakse 62 erinevat noorsootööprojekti 17. november HARNO

Varaait vol 16 projektikonkursile laekus kokku 266 projekti, millest 62 toetab Haridus- ja Noorteamet kokku 210 000 euroga. Konkursi prioriteediks oli noorsootöö teenuste arendamine läbi noorsootööasutuste vahelise koostöö ja terviklike lahenduste välja töötamine distantsilt tegevuste elluviimiseks.


„Varaaida projektikonkursi üldeesmärk on luua noortele rohkem valikuid oma potentsiaali avastamiseks ja arendamiseks, mis tugineb Noortevaldkonna arengukavale 2014- 2020. Konkursi raames toetatakse õppevahendite soetamist või renoveerimist, litsentsitasude katmist, distantsõppe läbiviimiseks vajalike vahendite soetamist ning uudsete infotehnoloogiliste lahenduste integreerimist noorsootöösse,“ ütles Noortevaldkonna korraldamise osakonna peaekspert Karl Kirt ning lisas, et sel aastal oli konkurents äärmiselt tihe ja projektid väga sisukad. „Tänan Haridus- ja Noorteameti poolt ka kõiki osalenuid ja hindamiskomisjoni tehtud töö eest.“

Tavaprojekti kategoorias esitati 211 projekti, mitteformaal- ja formaalõppe koostöö tavaprojektikategooriasse esitati 20 projekti, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projektidesse 13 projekti ning formaalõppe- ja mitteformaalõppe koostöö IKT projekti 16 projekti.

Hindamiskomisjoni kuulusid Harno esindajad, huvialavaldkondade strateegilised partnerid ning Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja.

Projektid tuleb ellu viia aasta lõpuks.

Toetuse saajaid näeb siit

 

„Varaaida projektikonkursi üldeesmärk on luua noortele rohkem valikuid oma potentsiaali avastamiseks ja arendamiseks, mis tugineb Noortevaldkonna arengukavale 2014- 2020. Konkursi raames toetatakse õppevahendite soetamist või renoveerimist, litsentsitasude katmist, distantsõppe läbiviimiseks vajalike vahendite soetamist ning uudsete infotehnoloogiliste lahenduste integreerimist noorsootöösse,“ ütles Noortevaldkonna korraldamise osakonna peaekspert Karl Kirt ning lisas, et sel aastal oli konkurents äärmiselt tihe ja projektid väga sisukad. „Tänan Haridus- ja Noorteameti poolt ka kõiki osalenuid ja hindamiskomisjoni tehtud töö eest.“

Tavaprojekti kategoorias esitati 211 projekti, mitteformaal- ja formaalõppe koostöö tavaprojektikategooriasse esitati 20 projekti, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projektidesse 13 projekti ning formaalõppe- ja mitteformaalõppe koostöö IKT projekti 16 projekti.


Hindamiskomisjoni kuulusid Harno esindajad, huvialavaldkondade strateegilised partnerid ning Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja.

Projektid tuleb ellu viia aasta lõpuks.

Toetuse saajaid näeb siit