Uudised

Valminud on ettevõtluspädevuse enesehindamisvahend gümnaasiumile 24. märts HARNO

Haridus- ja Noorteametil on valminud enesehindamisvahend gümnaasiumiõpilaste ettevõtluspädevuse hindamiseks.


Küsimustikuga mõõdetakse kõiki ettevõtluspädevuse mudelist lähtuvaid alapädevusi.

Kõigil koolidel on võimalik ettevõtluspädevuse enesehindamisvahendit Eksamite infosüsteemis (EIS) kasutada. Õpetaja saab enesehindamise küsimustiku õpilasele täitmiseks suunata. Küsimustikku on võimalik täita laua- või sülearvutis, tahvelarvutis ning mobiiltelefonis ja selle täitmine võtab aega ligikaudu 15 minutit. Õpilased täidavad küsimustiku ära ja saavad ka koheselt tagasiside, et enda alapädevusi analüüsida. Õpetaja saab grupi tagasiside, kus on toodud alapädevused ja info õpilaste jaotuse osas vastavalt rühmale (kõrge, keskmine, madal). Sellest lähtuvalt on õpetajal ülevaade, et milliseid alapädevusi peaks arendama.

Õppetöös rakendamiseks on koostatud Ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise juhend. Juhendis on toodud kõikide ettevõtluspädevuse mudeli alapädevuste detailsed kirjeldused ja selgitused ettevõtjate videote kasutamiseks, mis näitavad pädevuste olulisust reaalse elu olukordades. Seejärel antakse soovitusi ettevõtluspädevuse alapädevuste arutelude ja rühmatööde läbiviimisel ning ettevõtluspädevuses oluliste teemade mõtestamisel, kirjeldatakse enesehindamise rakendamise võimalusi. Juhendis on olemas ka nõuanded ja tagasiside tekstid nii õppijale kui ka õpetajale/õppejõule enesehindamise tulemuste tõlgendamiseks, et edasist õppetööd planeerida.

Küsimustikuga mõõdetakse kõiki ettevõtluspädevuse mudelist lähtuvaid alapädevusi.

Kõigil koolidel on võimalik ettevõtluspädevuse enesehindamisvahendit Eksamite infosüsteemis (EIS) kasutada. Õpetaja saab enesehindamise küsimustiku õpilasele täitmiseks suunata. Küsimustikku on võimalik täita laua- või sülearvutis, tahvelarvutis ning mobiiltelefonis ja selle täitmine võtab aega ligikaudu 15 minutit. Õpilased täidavad küsimustiku ära ja saavad ka koheselt tagasiside, et enda alapädevusi analüüsida. Õpetaja saab grupi tagasiside, kus on toodud alapädevused ja info õpilaste jaotuse osas vastavalt rühmale (kõrge, keskmine, madal). Sellest lähtuvalt on õpetajal ülevaade, et milliseid alapädevusi peaks arendama.

Õppetöös rakendamiseks on koostatud Ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise juhend. Juhendis on toodud kõikide ettevõtluspädevuse mudeli alapädevuste detailsed kirjeldused ja selgitused ettevõtjate videote kasutamiseks, mis näitavad pädevuste olulisust reaalse elu olukordades. Seejärel antakse soovitusi ettevõtluspädevuse alapädevuste arutelude ja rühmatööde läbiviimisel ning ettevõtluspädevuses oluliste teemade mõtestamisel, kirjeldatakse enesehindamise rakendamise võimalusi. Juhendis on olemas ka nõuanded ja tagasiside tekstid nii õppijale kui ka õpetajale/õppejõule enesehindamise tulemuste tõlgendamiseks, et edasist õppetööd planeerida.