Uudised

Üldhariduskoolides algavad rahuloluküsitlused 08. veebruar HARNO

Tänasest algavad üldhariduskoolides riiklikud rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused. Osalema oodatakse 4., 8. ja 11. klassi õpilasi, kõiki täiskasvanute gümnaasiumite õppureid, õpetajaid ning 1.-9. klassi õpilaste lapsevanemaid. Kokku on küsitlusse kaasatud ligikaudu 40 000 õpilast 500 koolist üle


Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna juhataja Aimi Püüa tõdeb, et rahuloluküsitlused on aasta-aastalt populaarsust kogunud ning on õppeasutuse juhtkonnale suureks abiks koolitöö korraldamisel. „Iga osalenud haridusasutuse juht saab enda kooli tulemuste kohta tagasisidet, mida on võimalik kasutada nii eelmise õppeaasta tegevuste analüüsimisel kui edaspidiste plaanide seadmisel,“ selgitab Püüa ja toob välja, et sel aastal analüüsitakse ka õpilaste kooliga rahulolu ja üldpädevuste vahelisi seoseid.

Lisaks anonüümsetele rahuloluküsitlustele viiakse koostöös Tallinna Ülikooliga käesoleval aastal valimisse sattunud koolide hulgas läbi isikustatud andmekogumine. Selle raames analüüsitakse seoseid 4. ja 8. klassi õpilaste rahulolu ja üldpädevuste vahel. Osalenud koolid saavad juuni lõpuks üldistatud ülevaate rahulolu seostest õpi- ja suhtluspädevusega ning matemaatika tasemetöö tulemustega.

Üldhariduskoolide rahuloluküsitlused toimuvad 8. veebruarist kuni 14. märtsini. Lisaks viiakse sel kevadel läbi rahuloluküsitlused ka kutseõppeasutustes ja lasteaedades. Kutseõppeasutustes toimub andmekogumine 15. märtsist kuni 11. aprillini ning lasteaedades 26. aprillist kuni 23. maini.

Hiljemalt õppeaasta lõpuks saavad küsitlustes osalenud haridusasutused oma tulemuste kohta tagasisidet. Kogutud teavet on võimalik õppeasutusel kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja parendustegevuste kavandamiseks. Tagasisidet antakse iga sihtrühma kohta, kuhu kuulub vähemalt viis vastajat.

Üleriigilised rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused toimuvad sellisel kujul viiendat korda. Õpilasi küsitletakse igal aastal, õpetajaid ja lapsevanemaid üle kolme aasta. Küsitlused on elektroonsed ja igale osalevale koolile on edastatud läbiviimise juhend ja koolipõhised veebilingid, mille edastab kool küsitluses osalevate sihtrühmadele. Küsimustikke on kõigil võimalik täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlusi korraldab Haridus- ja Noorteamet koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Lisainfot leiab Haridus- ja Noorteameti inforuumist ning ministeeriumi koduleheküljelt.

Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna juhataja Aimi Püüa tõdeb, et rahuloluküsitlused on aasta-aastalt populaarsust kogunud ning on õppeasutuse juhtkonnale suureks abiks koolitöö korraldamisel. „Iga osalenud haridusasutuse juht saab enda kooli tulemuste kohta tagasisidet, mida on võimalik kasutada nii eelmise õppeaasta tegevuste analüüsimisel kui edaspidiste plaanide seadmisel,“ selgitab Püüa ja toob välja, et sel aastal analüüsitakse ka õpilaste kooliga rahulolu ja üldpädevuste vahelisi seoseid.

Lisaks anonüümsetele rahuloluküsitlustele viiakse koostöös Tallinna Ülikooliga käesoleval aastal valimisse sattunud koolide hulgas läbi isikustatud andmekogumine. Selle raames analüüsitakse seoseid 4. ja 8. klassi õpilaste rahulolu ja üldpädevuste vahel. Osalenud koolid saavad juuni lõpuks üldistatud ülevaate rahulolu seostest õpi- ja suhtluspädevusega ning matemaatika tasemetöö tulemustega.


Üldhariduskoolide rahuloluküsitlused toimuvad 8. veebruarist kuni 14. märtsini. Lisaks viiakse sel kevadel läbi rahuloluküsitlused ka kutseõppeasutustes ja lasteaedades. Kutseõppeasutustes toimub andmekogumine 15. märtsist kuni 11. aprillini ning lasteaedades 26. aprillist kuni 23. maini.

Hiljemalt õppeaasta lõpuks saavad küsitlustes osalenud haridusasutused oma tulemuste kohta tagasisidet. Kogutud teavet on võimalik õppeasutusel kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja parendustegevuste kavandamiseks. Tagasisidet antakse iga sihtrühma kohta, kuhu kuulub vähemalt viis vastajat.

Üleriigilised rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused toimuvad sellisel kujul viiendat korda. Õpilasi küsitletakse igal aastal, õpetajaid ja lapsevanemaid üle kolme aasta. Küsitlused on elektroonsed ja igale osalevale koolile on edastatud läbiviimise juhend ja koolipõhised veebilingid, mille edastab kool küsitluses osalevate sihtrühmadele. Küsimustikke on kõigil võimalik täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlusi korraldab Haridus- ja Noorteamet koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Lisainfot leiab Haridus- ja Noorteameti inforuumist ning ministeeriumi koduleheküljelt.