Uudised

Pärnu Kolledž ja Viljandi Kultuuriakadeemia said oluliselt kiirema internetiühenduse 11. august HARNO


Haridus- ja Noorteameti tehnoloogia juhtimise osakonna hariduse ja teaduse andmesidevõrk EENet suurendas koostöös Tartu Ülikooliga Viljandi Kultuuriakadeemia ja Pärnu Kolledži internetiühenduste kiirust. Seniste 1 Gbit/s ühenduste asemel saavad nüüd mõlemad üksused kasutada 10 Gbit/s kiirusega kanaleid.

HARNO EENeti peamine eesmärk on tagada teaduse, hariduse ja kultuuri jaoks vajaliku infotehnoloogilise taristu areng ja stabiilne toimimine.

EENet on haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele internetiühenduste ja muude IT-teenuste pakkujana tegutsenud juba 27 aastat. 11. augustil 1993 andis kultuuri- ja haridusminister Paul-Eerik Rummo välja käskkirja riikliku organisatsiooni EENet asutamise kohta.

Riigiasutuse Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk tegevus liikus 2013. aastal üle Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusse ja 1. augustil 2020 edasi Haridus- ja Noorteametisse (HARNO).

Haridus- ja Noorteameti tehnoloogia juhtimise osakonna hariduse ja teaduse andmesidevõrk EENet suurendas koostöös Tartu Ülikooliga Viljandi Kultuuriakadeemia ja Pärnu Kolledži internetiühenduste kiirust. Seniste 1 Gbit/s ühenduste asemel saavad nüüd mõlemad üksused kasutada 10 Gbit/s kiirusega kanaleid.

HARNO EENeti peamine eesmärk on tagada teaduse, hariduse ja kultuuri jaoks vajaliku infotehnoloogilise taristu areng ja stabiilne toimimine.

EENet on haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele internetiühenduste ja muude IT-teenuste pakkujana tegutsenud juba 27 aastat. 11. augustil 1993 andis kultuuri- ja haridusminister Paul-Eerik Rummo välja käskkirja riikliku organisatsiooni EENet asutamise kohta.

Riigiasutuse Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk tegevus liikus 2013. aastal üle Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusse ja 1. augustil 2020 edasi Haridus- ja Noorteametisse (HARNO).