Uudised

Tartu Kellukese lasteaed ootab lapsi kahesuunalise keelekümbluse rühma 04. märts HARNO

2021/2022. õppeaastal avab Tartu lasteaed Kelluke mitmekeelse rühma, kuhu on oodatud 2-3-aastased eesti-, vene- ja kakskeelsete perede lapsed.


Erinevalt seni Eestis rakendatud kahesuunalisest keelekümblusest eesti ja vene keele baasil kasutatakse Kellukese lasteaias ka inglise keelt. Kahesuunalise keelekümbluse rühm annab lapsele võimaluse omandada teist keelt loomuliku suhtlemise ja mängulise õppimise olukorras, samal ajal arendades oma emakeelt eakohasel tasemel.

Lasteaed Kelluke on keelekümblusprogrammi liige alates 2007. aastast ja seal tegutseb piirkondlik lasteaedade metoodikakeskus alates 2014. aastast. Keelekümblustegevusi Eestis koordineerib Haridus- ja Noorteamet.

Loe täpsemalt

Erinevalt seni Eestis rakendatud kahesuunalisest keelekümblusest eesti ja vene keele baasil kasutatakse Kellukese lasteaias ka inglise keelt. Kahesuunalise keelekümbluse rühm annab lapsele võimaluse omandada teist keelt loomuliku suhtlemise ja mängulise õppimise olukorras, samal ajal arendades oma emakeelt eakohasel tasemel.

Lasteaed Kelluke on keelekümblusprogrammi liige alates 2007. aastast ja seal tegutseb piirkondlik lasteaedade metoodikakeskus alates 2014. aastast. Keelekümblustegevusi Eestis koordineerib Haridus- ja Noorteamet.

Loe täpsemalt