Uudised

Study in Estonia pani kaante vahele valiku Eestisse tööle jäänud välistudengite kogemuslugudest 15. veebruar HARNO

Aasta alguses valminud kogumik "Vilistlaslood: Eesti kõrgkoolide rahvusvahelised vilistlased" kajastab 14 välisvilistlase kogemusi Eestis õppimisest ning siia tööle jäämisest. Kogemuslood ilmusid eestikeelsena tehnoloogiaportaalis Geenius ning ingliskeelsena Study in Estonia blogis.


Eesti kõrgkoolides õpib täna enam kui 5000 tasemeõppe välistudengit 120st riigist ning iga aastaga on aina enam neid, kes pärast diplomi kaitsmist otsustavad oma erialaseid kogemusi Eesti tööturul rakendada. 

"Vilistlaslood - Eesti kõrgkoolide rahvusvahelised vilistlased" on valik inspireerivaid lugusid välistudengitest, kes on õpingud Eestis edukalt lõpetanud ning siinsel tööturul erialase väljakutse leidnud – sealhulgas näiteks muusikaõpetajana, maastikuarhitektina, tarkvaraarendajana, arendusinsenerina, turundusjuhina ja ärianalüütikuna. Kogumikust leiab lugusid kaheksa Eesti kõrgkooli vilistlastest, kes omakorda on pärit 12st eri riigist - alates Hispaaniast ja Horvaatiast kuni India ja Kolumbiani välja.

"Meil on väga hea meel, et välistudengid näevad Eestit kui väärt kohta kus elada ja kus oma karjääri edendada," kommenteeris Study in Estonia brändijuht Kristina Piliste. "Ligi pooltel välistudengitest on kokkupuude Eesti tööturuga juba õpingute ajal, samas kui Eesti tudengitest töötab õpingute kõrvalt umbes 80%. Statistikaameti värsked andmed näitavad ka, et möödunud õppeaastal tõid töötavad välistudengid ja -vilistlased Eestile üle 13 miljoni euro maksutulu."

Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise alaseid arenguid peegeldab ka globaalne välistudengite rahulolu-uuring International Student Barometer, mille andmetel on 91% välistudengitest Eesti kõrgkoolides õnnelikud. Välistudengite jaoks on kõige olulisem faktor Eestisse õppima tulekul mõju tuleviku karjäärile – seda peab oluliseks 95% välisüliõpilastest. 

Study in Estonia on Eestit kui kvaliteetseid kõrgharidusvõimalusi pakkuvat riiki tutvustav koostööalgatus. Tegevustes osalevad kõik Eesti kõrgkoolid, kus võimalik õppida vähemalt ühel täies mahus inglise keeles õpetataval ja rahvusvaheliselt tunnustatud tasemeõppe kaval. Study in Estonia tegevusi koordineerib Haridus- ja Noorteamet programmi Dora Pluss raames, mida viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil.

Vilistlaslugude kogumikku saab lugeda Study in Estonia kodulehel: https://studyinestonia.ee/est/materjalid

Statistikaameti 2019/2020 välistudengite töötamise analüüsi kohta saab rohkem lugeda Statistikaameti blogis: https://www.stat.ee/et/uudised/tootavad-valistudengid-ja-vilistlased-toid-eestisse-ule-13-miljoni-euro-maksutulu

Vilistlaslood Geeniuse portaalis: https://raha.geenius.ee/blogi/study-in-estonia-blogi/

Eesti kõrgkoolides õpib täna enam kui 5000 tasemeõppe välistudengit 120st riigist ning iga aastaga on aina enam neid, kes pärast diplomi kaitsmist otsustavad oma erialaseid kogemusi Eesti tööturul rakendada. 

"Vilistlaslood - Eesti kõrgkoolide rahvusvahelised vilistlased" on valik inspireerivaid lugusid välistudengitest, kes on õpingud Eestis edukalt lõpetanud ning siinsel tööturul erialase väljakutse leidnud – sealhulgas näiteks muusikaõpetajana, maastikuarhitektina, tarkvaraarendajana, arendusinsenerina, turundusjuhina ja ärianalüütikuna. Kogumikust leiab lugusid kaheksa Eesti kõrgkooli vilistlastest, kes omakorda on pärit 12st eri riigist - alates Hispaaniast ja Horvaatiast kuni India ja Kolumbiani välja.


"Meil on väga hea meel, et välistudengid näevad Eestit kui väärt kohta kus elada ja kus oma karjääri edendada," kommenteeris Study in Estonia brändijuht Kristina Piliste. "Ligi pooltel välistudengitest on kokkupuude Eesti tööturuga juba õpingute ajal, samas kui Eesti tudengitest töötab õpingute kõrvalt umbes 80%. Statistikaameti värsked andmed näitavad ka, et möödunud õppeaastal tõid töötavad välistudengid ja -vilistlased Eestile üle 13 miljoni euro maksutulu."

Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise alaseid arenguid peegeldab ka globaalne välistudengite rahulolu-uuring International Student Barometer, mille andmetel on 91% välistudengitest Eesti kõrgkoolides õnnelikud. Välistudengite jaoks on kõige olulisem faktor Eestisse õppima tulekul mõju tuleviku karjäärile – seda peab oluliseks 95% välisüliõpilastest. 

Study in Estonia on Eestit kui kvaliteetseid kõrgharidusvõimalusi pakkuvat riiki tutvustav koostööalgatus. Tegevustes osalevad kõik Eesti kõrgkoolid, kus võimalik õppida vähemalt ühel täies mahus inglise keeles õpetataval ja rahvusvaheliselt tunnustatud tasemeõppe kaval. Study in Estonia tegevusi koordineerib Haridus- ja Noorteamet programmi Dora Pluss raames, mida viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil.

Vilistlaslugude kogumikku saab lugeda Study in Estonia kodulehel: https://studyinestonia.ee/est/materjalid

Statistikaameti 2019/2020 välistudengite töötamise analüüsi kohta saab rohkem lugeda Statistikaameti blogis: https://www.stat.ee/et/uudised/tootavad-valistudengid-ja-vilistlased-toid-eestisse-ule-13-miljoni-euro-maksutulu

Vilistlaslood Geeniuse portaalis: https://raha.geenius.ee/blogi/study-in-estonia-blogi/