Uudised

Projektikonkurss „Ideeviit“ tuleb uute fookustega uues kuues 05. märts HARNO

Projektikonkursi „Ideeviit“ sisu ja vorm on uuendamisel ning noortele avaneb võimalus rahastuse taotlemiseks 2021. aasta II pooles.


Uuendamise eesmärk on toetada senisest enam nende piirkondade noori, kus on väiksemad võimalused noortealgatustega tegelemiseks. Samuti muutuvad voorude fookused senisest konkreetsemaks ning võimaldavad noortel ühiselt panustada konkreetsete neid puudutavate kitsaskohtade vähendamisesse. Kindlasti jääb avatuks ka võimalus taotleda rahastust just konkreetse noore poolt valitud teemal, ent eelistatakse toetada neid projekte, mis vastavad konkreetse vooru fookustele ja piirkondlikele prioriteetidele.

Uue vooru täpsed tingimused, ajaraam ja fookus avaldatakse projektikonkursiga seotud veebilehel hiljemalt mais. Rohkem infot: www.teeviit.ee/ideeviit

Noorte omaalgatust toetav projektikonkurss "Ideeviit" kutsuti ellu 2019. aastal, et toetada noorte ettevõtlikkust  ja osalust. Projektikonkursiga toetati noorte ideede elluviimist, mis olid suunatud teadlikkuse tõstmisele noori huvitavates valdkondades. Kui 2019. aastal rahastati kolme vooru kaudu 78 noorte omaalgatuslikku ideed, siis 2020. aasta esimeses voorus sõlmiti juba 65 lepingut. 2020. aasta sügisel oli tegemist välkvooruga- vaid kolme päevaga laekus kokku 42. Seega on üldine huvi projektikonkursi vastu olnud kiirelt kasvavas trendis.

Ideeviit pakub projektide arendamiseks nõustamist, tuge ja rahalisi vahendeid. Ideeviita rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Uuendamise eesmärk on toetada senisest enam nende piirkondade noori, kus on väiksemad võimalused noortealgatustega tegelemiseks. Samuti muutuvad voorude fookused senisest konkreetsemaks ning võimaldavad noortel ühiselt panustada konkreetsete neid puudutavate kitsaskohtade vähendamisesse. Kindlasti jääb avatuks ka võimalus taotleda rahastust just konkreetse noore poolt valitud teemal, ent eelistatakse toetada neid projekte, mis vastavad konkreetse vooru fookustele ja piirkondlikele prioriteetidele.

Uue vooru täpsed tingimused, ajaraam ja fookus avaldatakse projektikonkursiga seotud veebilehel hiljemalt mais. Rohkem infot: www.teeviit.ee/ideeviit


Noorte omaalgatust toetav projektikonkurss "Ideeviit" kutsuti ellu 2019. aastal, et toetada noorte ettevõtlikkust  ja osalust. Projektikonkursiga toetati noorte ideede elluviimist, mis olid suunatud teadlikkuse tõstmisele noori huvitavates valdkondades. Kui 2019. aastal rahastati kolme vooru kaudu 78 noorte omaalgatuslikku ideed, siis 2020. aasta esimeses voorus sõlmiti juba 65 lepingut. 2020. aasta sügisel oli tegemist välkvooruga- vaid kolme päevaga laekus kokku 42. Seega on üldine huvi projektikonkursi vastu olnud kiirelt kasvavas trendis.

Ideeviit pakub projektide arendamiseks nõustamist, tuge ja rahalisi vahendeid. Ideeviita rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.