Uudised

Peagi avaneb noortekeskustele ja huvikoolidele uus projektikonkurss "Noorte Heaks" 30. märts HARNO

Projektikonkursilt saab taotleda toetust tegevuste läbiviimiseks ja selleks vajalike vahendite soetamiseks või renoveerimiseks.


Konkurss:

 • ühendab endised ANK ja Varaait projektikonkursid;
 • taotleda saavad avatud noortekeskused ja huvikoolid;
 • põhineb NAK 2035 eelnõu strateegilistel eesmärkidel. 

2021 projektikonkursi fookus on noorte vajadustest lähtuvalt Covid-19 kriisi mõjude leevendamine, seades esile noorte vaimse tervise ja üldpädevuste, sh enesejuhtimine ja sotsiaalsed oskused, arendamise.

NB! Olulisel kohal on noorte kaasamine juba projektiidee väljatöötamise etapis!

Projekte saab esitada kolmes kategoorias:

 1. Formaalhariduse ja mitteformaalõppe koostööprojektid, toetussumma max 10 000€
 2. Arendusprojektid, toetussumma max 10 000€
 3. Üldprojektid, toetussumma max 5 000€

Projektide omafinantseering on 5% taotletavast toetusest. Taotluste arv ühe noortekeskuse või huvikooli kohta ei ole piiratud.

 Fookusest lähtuval on oodatud projektid, mis:

 • toetatavad noorte suuremat kaasatust alates projektiidee väljatöötamisest, et noortekeskuste ja huvikoolide tegevused vastaks rohkemate noorte vajadustele;
 • arendavad olemasolevaid või töötavad välja uusi lahendusi kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamiseks;
 • edendavad piirkondlikku koostööd.

 Uue projektikonkursi täpsed taotlemise tingimused, hindamiskriteeriumid ja ajaraam, sh infopäev,  avaldatakse aprilli jooksul Harno veebilehel, Noorte Heaks Facebookis, katusorganisatsioonide ja KOV Noorsootöö spetsialistide kaudu.

Noorte Heaks projektikonkurssi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Projektikonkursi korraldaja on Haridus- ja Noorteamet.

Konkurss:

 • ühendab endised ANK ja Varaait projektikonkursid;
 • taotleda saavad avatud noortekeskused ja huvikoolid;
 • põhineb NAK 2035 eelnõu strateegilistel eesmärkidel. 

2021 projektikonkursi fookus on noorte vajadustest lähtuvalt Covid-19 kriisi mõjude leevendamine, seades esile noorte vaimse tervise ja üldpädevuste, sh enesejuhtimine ja sotsiaalsed oskused, arendamise.

NB! Olulisel kohal on noorte kaasamine juba projektiidee väljatöötamise etapis!

Projekte saab esitada kolmes kategoorias:

 1. Formaalhariduse ja mitteformaalõppe koostööprojektid, toetussumma max 10 000€
 2. Arendusprojektid, toetussumma max 10 000€
 3. Üldprojektid, toetussumma max 5 000€

Projektide omafinantseering on 5% taotletavast toetusest. Taotluste arv ühe noortekeskuse või huvikooli kohta ei ole piiratud.

 Fookusest lähtuval on oodatud projektid, mis:

 • toetatavad noorte suuremat kaasatust alates projektiidee väljatöötamisest, et noortekeskuste ja huvikoolide tegevused vastaks rohkemate noorte vajadustele;
 • arendavad olemasolevaid või töötavad välja uusi lahendusi kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamiseks;
 • edendavad piirkondlikku koostööd.

 Uue projektikonkursi täpsed taotlemise tingimused, hindamiskriteeriumid ja ajaraam, sh infopäev,  avaldatakse aprilli jooksul Harno veebilehel, Noorte Heaks Facebookis, katusorganisatsioonide ja KOV Noorsootöö spetsialistide kaudu.

Noorte Heaks projektikonkurssi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Projektikonkursi korraldaja on Haridus- ja Noorteamet.