Uudised

Peadirektor Ulla Ilisson kohtus Soome ametivennaga 22. oktoober HARNO

Teisipäeval, 20. oktoobril kohtusid video teel esmakordselt Haridus- ja Noorteameti peadirektor Ulla Ilisson ning Soome Haridusameti juht Olli-Pekka Heinoneniga. Kohtumise peamiseks teemaks oli koostöö tihendamine.


Ühiselt leiti, et nüüd, kus mõlemas naaberriigis on olemas sarnane organisatsioon, on koostöö veelgi olulisem. Lepiti kokku, et koostööd jätkatakse ka kitsamate valdkondade ja teemade lõikes.

Kohtumisel tutvustas peadirektor Ilisson Haridus- ja Noorteameti loomist ning ameti pakutavaid teenuseid ja käimasolevaid tegevusi. Põhjanaabri tähelepanu pälvis Harno tegevustest haridus- ja noortevaldkonna parema sidususe loomine. 

Soome Haridusameti juht Heinonen jagas oma kogemusi sarnase organisatsiooni tegutsemisest ning selgitas tegevus- ja rahastusmudelit. Ta nentis, et kahe asutuse liitmise teel loodud Soome haridusametis tuli algusajal üle vaadata nii teenuste sisu kui ka nende sihtrühmadeni jõudmine. 

Mõlema asutuse juhid leidsid, et haridusametite töös tuleb seada rõhuasetus innovatsiooni soodustavate ingimuste loomisele ja tihedale koostööle nii haridusasutuste kui ka ettevõtetega.

Kohtumisel osalesid lisaks peadirektorile ka Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise, õppekava ja õppevara ning innovatsiooni- ja koostöökeskuse juhid.

Soome Haridus- ja Kultuuriministeeriumi haldusalas tegutseva Haridusameti peamisteks eesmärkideks on haridus- ja koolitusvaldkonna, alushariduse ja elukestva õppe arendamine ning rahvusvahelistumise toetamine.

Ühiselt leiti, et nüüd, kus mõlemas naaberriigis on olemas sarnane organisatsioon, on koostöö veelgi olulisem. Lepiti kokku, et koostööd jätkatakse ka kitsamate valdkondade ja teemade lõikes.

Kohtumisel tutvustas peadirektor Ilisson Haridus- ja Noorteameti loomist ning ameti pakutavaid teenuseid ja käimasolevaid tegevusi. Põhjanaabri tähelepanu pälvis Harno tegevustest haridus- ja noortevaldkonna parema sidususe loomine. 

Soome Haridusameti juht Heinonen jagas oma kogemusi sarnase organisatsiooni tegutsemisest ning selgitas tegevus- ja rahastusmudelit. Ta nentis, et kahe asutuse liitmise teel loodud Soome haridusametis tuli algusajal üle vaadata nii teenuste sisu kui ka nende sihtrühmadeni jõudmine. 

Mõlema asutuse juhid leidsid, et haridusametite töös tuleb seada rõhuasetus innovatsiooni soodustavate ingimuste loomisele ja tihedale koostööle nii haridusasutuste kui ka ettevõtetega.


Kohtumisel osalesid lisaks peadirektorile ka Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise, õppekava ja õppevara ning innovatsiooni- ja koostöökeskuse juhid.

Soome Haridus- ja Kultuuriministeeriumi haldusalas tegutseva Haridusameti peamisteks eesmärkideks on haridus- ja koolitusvaldkonna, alushariduse ja elukestva õppe arendamine ning rahvusvahelistumise toetamine.