Uudised

Ootame kõiki huvilisi Noorteseire aastaraamatut tutvustavale veebiseminarile 23. september HARNO

Ootame kõiki huvilisi, eeskätt noortevaldkonna spetsialiste, praktikuid ja noori ennast osalema noorteseire aastaraamatut tutvustavale veebiseminarile.


"Noorteseire aastaraamat 2019-2020 Noorte elu avamata küljed" pakub mitmekülgset sissevaadet erinevatesse noorte elu puudutavatesse valdkondadesse. Kogumiku koostamise üks eesmärkidest on tõmmata tähelepanu eelkõige nendele teemadele, mida noortevaldkonna kirjanduses on vähesel määral või üldse mitte käsitletud.

Seminar toimub 7. oktoobril kell 12-15. Veebiseminari avab haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Aastaraamatut tutvustavas vestlusringis osalevad kogumiku autorid Airi-Alina Allaste, Veronika Kalmus, Anna Markina, Raili Nugin ja Merike Sisask.

Seminari teises osas saavad sõna noored ning valdkonna spetsialistid, kes arutlevad teemal "Mida saab noorte heaks ära teha?". Modereeritud vestlusringis mõtiskletakse digitaliseerumise võimaluste ja ohtude, vaimse tervise ja häbimärgistamise teemadel.

Päeva lõpetavad OECD noortepoliitika ja avaliku valitsemise eksperdid, kes avavad vastvalminud rahvusvahelise raporti: ’Global Report on Youth Empowerment and Intergenerational Justice’ tulemusi Eesti kontekstis.

Päeva modereerib Katrin Tiidenberg.

Palume osaleda soovijail täita hiljemalt 27. septembriks registreerimisvormhttps://www.tlu.ee/vormid/noorteseire-veebiseminar-2020

Täpsem päevakava koos veebiseminari lingiga jõuab registreerunud osalejateni 3. oktoobriks.

Veebiseminari korraldab Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut koostöös Haridus- ja Noorteameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

"Noorteseire aastaraamat 2019-2020 Noorte elu avamata küljed" pakub mitmekülgset sissevaadet erinevatesse noorte elu puudutavatesse valdkondadesse. Kogumiku koostamise üks eesmärkidest on tõmmata tähelepanu eelkõige nendele teemadele, mida noortevaldkonna kirjanduses on vähesel määral või üldse mitte käsitletud.

Seminar toimub 7. oktoobril kell 12-15. Veebiseminari avab haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Aastaraamatut tutvustavas vestlusringis osalevad kogumiku autorid Airi-Alina Allaste, Veronika Kalmus, Anna Markina, Raili Nugin ja Merike Sisask.


Seminari teises osas saavad sõna noored ning valdkonna spetsialistid, kes arutlevad teemal "Mida saab noorte heaks ära teha?". Modereeritud vestlusringis mõtiskletakse digitaliseerumise võimaluste ja ohtude, vaimse tervise ja häbimärgistamise teemadel.

Päeva lõpetavad OECD noortepoliitika ja avaliku valitsemise eksperdid, kes avavad vastvalminud rahvusvahelise raporti: ’Global Report on Youth Empowerment and Intergenerational Justice’ tulemusi Eesti kontekstis.

Päeva modereerib Katrin Tiidenberg.

Palume osaleda soovijail täita hiljemalt 27. septembriks registreerimisvormhttps://www.tlu.ee/vormid/noorteseire-veebiseminar-2020

Täpsem päevakava koos veebiseminari lingiga jõuab registreerunud osalejateni 3. oktoobriks.

Veebiseminari korraldab Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut koostöös Haridus- ja Noorteameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.