Uudised

Noorte lõimumisprogramm Noortekohtumised rahastab erinevate emakeeltega noorte koostööd 07. detsember HARNO

Programmi Noortekohtumised teise taotlusvooru laekus 21 projekti, millest Haridus- ja Noorteamet toetab 17 projekti elluviimist. Toetus eraldati 670-le noorele ja 41-le noortejuhile, kes viivad projektide raames ellu 26 noorte omavahelist kohtumist, mis kestavad kokku 148 päeva.


Programmi eesmärgiks on soodustada Eestis elevate erineva emakeelega noorte omavahelist koostööd ja sallivust. Just koostöö on üks noortekohtumise projektide kvaliteediaspekte.  

„On väga rõõmustav, et toetusesaajate hulgas on palju üldhariduskoole. See on samm noorte mitteformaalse õpikogemuse toetamiseks üldharidussüsteemis. Lisaks leiab toetusesaajate hulgast mitteformaalse noortegrupi, kes on tänaseks juba mitmeid projekte organiseerinud. Noored on ise programmist välja kasvanud ning nüüdseks juhendaja rolli võtnud. Seekordses taotlusvoorus oli märgata, et ka huvikoolid on programmi üles leidnud,“ ütles Noortekohtumiste programmi koordinaator Anni Tetsmann.

Projektides keskendutakse laiale teemaderingile - sõprusest toiduni ja keskkonnast vaimse terviseni. „Kõigi toetatud projektide puhul oli näha noorte endi huvi teema vastu,“ lisas Tetsmann.

Projektid viiakse ellu 2021. aasta esimeses pooles ja kohtumised saavad toimuma Eesti erinevas paigus – nii Narvas, Tallinnas kui Tartus, aga ka Vormsil, Taevaskojas ja Räpinas.  

Programmi eesmärgiks on soodustada Eestis elevate erineva emakeelega noorte omavahelist koostööd ja sallivust. Just koostöö on üks noortekohtumise projektide kvaliteediaspekte.  

„On väga rõõmustav, et toetusesaajate hulgas on palju üldhariduskoole. See on samm noorte mitteformaalse õpikogemuse toetamiseks üldharidussüsteemis. Lisaks leiab toetusesaajate hulgast mitteformaalse noortegrupi, kes on tänaseks juba mitmeid projekte organiseerinud. Noored on ise programmist välja kasvanud ning nüüdseks juhendaja rolli võtnud. Seekordses taotlusvoorus oli märgata, et ka huvikoolid on programmi üles leidnud,“ ütles Noortekohtumiste programmi koordinaator Anni Tetsmann.

Projektides keskendutakse laiale teemaderingile - sõprusest toiduni ja keskkonnast vaimse terviseni. „Kõigi toetatud projektide puhul oli näha noorte endi huvi teema vastu,“ lisas Tetsmann.


Projektid viiakse ellu 2021. aasta esimeses pooles ja kohtumised saavad toimuma Eesti erinevas paigus – nii Narvas, Tallinnas kui Tartus, aga ka Vormsil, Taevaskojas ja Räpinas.