Uudised

Neljast asutusest saab Haridus- ja Noorteamet 29. juuli HARNO


Riigikogu võttis 3. juunil 2020 vastu seadusemuudatused, millega luuakse Haridus- ja Noorteamet ning nimetatakse Keeleinspektsioon Keeleametiks.

Sihtasutuse Innove, sihtasutuse Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse baasil luuakse Haridus- ja Noorteamet. Ühtlasi viiakse ametisse ka rakendusliku iseloomuga tegevused Haridus- ja Teadusministeeriumist. Samuti nimetatakse Keeleinspektsioon ümber Keeleametiks, mis jätkab nii seniste Keeleinspektsiooni tegevustega kui ka asub täitma mõningaid uusi ülesandeid. 

„Asutuste ühendamine aitab kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotus selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid,“ sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets. „Selleks, et ambitsioonikaid arengukavasid ellu viia, on vaja lõimida meie valdkondi ning seda teha ühtse meeskonnana,“ lisas ta.

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste konsolideerimine toetab riigireformi eesmärke ja annab võimaluse sünergiaks. Samuti võimaldab muudatus selgemat rollijaotust ministeeriumi kui poliitikate kujundaja ja ametite kui nende rakendaja vahel.

Riigikogu võttis 3. juunil 2020 vastu seadusemuudatused, millega luuakse Haridus- ja Noorteamet ning nimetatakse Keeleinspektsioon Keeleametiks.

Sihtasutuse Innove, sihtasutuse Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse baasil luuakse Haridus- ja Noorteamet. Ühtlasi viiakse ametisse ka rakendusliku iseloomuga tegevused Haridus- ja Teadusministeeriumist. Samuti nimetatakse Keeleinspektsioon ümber Keeleametiks, mis jätkab nii seniste Keeleinspektsiooni tegevustega kui ka asub täitma mõningaid uusi ülesandeid. 

„Asutuste ühendamine aitab kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotus selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid,“ sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets. „Selleks, et ambitsioonikaid arengukavasid ellu viia, on vaja lõimida meie valdkondi ning seda teha ühtse meeskonnana,“ lisas ta.

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste konsolideerimine toetab riigireformi eesmärke ja annab võimaluse sünergiaks. Samuti võimaldab muudatus selgemat rollijaotust ministeeriumi kui poliitikate kujundaja ja ametite kui nende rakendaja vahel.