Uudised

4. ja 7. klasside matemaatika ning loodusõpetuse tasemetööd toimuvad elektrooniliselt 21. september HARNO

Septembri lõpus toimuvad matemaatikas ja loodusvaldkonnas elektroonilised tasemetööd 4. ja 7. klassi õpilastele.


Septembri lõpus toimuvad matemaatikas ja loodusõpetuses elektroonilised riiklikud tasemetööd 4. ja 7. klassi õpilastele. Tasemetööde läbiviimise eesmärk on anda nii õpilastele, lastevanematele, õpetajatele, koolidele kui ka riigile objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppetöö edenemise kohta.

Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna juhataja Aimi Püüa sõnul on tasemetöö õpilase ja õpetaja jaoks enesehindamise vahend, mis annab ülevaate, milliste teemadega on vaja veel tööd teha ning millistes valdkondades ollakse juba väga edukad. Tasemetööde eest õpilastele hindeid ei panda. „Sel sügisel toimuvad tasemetööd on heaks abivahendiks koolidele ja õpetajatele, need pakuvad ka tagasisidet, kuidas lapsed kevadisel distantsõppe perioodil erinevaid teemasid omandasid. Tasemetööst saab teada, mida tuleks näiteks 7. klassis matemaatika tunnis veel üle korrata, samas võib see anda ka kindlustunde, et kevadel sai õpilastel kõik kenasti selgeks,“ räägib Püüa ning lisab, et koolide huvi sel sügisel tasemetöödes osaleda on suur.

Loodusõpetuse tasemetööd 7. klassidele toimuvad 21.-22. septembril ja 4. klassidele 23.-24. septembril. Loodusõpetuse tasemetööga hinnatakse õpilaste loodusteaduslikke uurimis- ja otsusetegemise oskusi – loodusteaduslikke teadmisi ning analüüsi-, kavandamis- ja tõlgendamisoskusi. Loodusõpetuse tasemetöödes valimit ei ole, osaleda saavad kõik koolid. Loodusõpetuse tasemetöödest osa ülesandeid on arvutihinnatavad, osa tuleb hinnata õpetajatel.

Matemaatika tasemetööd toimuvad 7. klassidele 28.-29. septembril ja 4. klassidele 30. septembril ning 1. oktoobril. Tasemetöö annab ülevaate õpilaste teadmiste ja  oskuste kohta kolmes ainevaldkonnas: arvutamine, geomeetrilised kujundid, mõõtmine ja tekstülesanded. Matemaatika tasemetööd on täies mahus arvutihinnatavad. Testi teevad valimisse sattunud koolid, kust kuulub riiklikusse juhuvalimisse kuni 16 õpilast. Lisaks saavad matemaatika tasemetöös osaleda kõik vabatahtlikud koolid.

Tasemetöid sooritavad õpilased istuvad arvutite taga ühekaupa ning koolid järgivad tasemetöid korraldades kehtivaid soovitusi koroonaviiruse leviku ohu vähendamiseks.

Tasemetööd viib läbi Haridus- ja Noorteamet Eksamite Infosüsteemis (EIS). Matemaatika tasemetöö valimikoolid ja muu lisainfo tasemetööde kohta on leitav tasemetööde lehelt.

Septembri lõpus toimuvad matemaatikas ja loodusõpetuses elektroonilised riiklikud tasemetööd 4. ja 7. klassi õpilastele. Tasemetööde läbiviimise eesmärk on anda nii õpilastele, lastevanematele, õpetajatele, koolidele kui ka riigile objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppetöö edenemise kohta.


Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna juhataja Aimi Püüa sõnul on tasemetöö õpilase ja õpetaja jaoks enesehindamise vahend, mis annab ülevaate, milliste teemadega on vaja veel tööd teha ning millistes valdkondades ollakse juba väga edukad. Tasemetööde eest õpilastele hindeid ei panda. „Sel sügisel toimuvad tasemetööd on heaks abivahendiks koolidele ja õpetajatele, need pakuvad ka tagasisidet, kuidas lapsed kevadisel distantsõppe perioodil erinevaid teemasid omandasid. Tasemetööst saab teada, mida tuleks näiteks 7. klassis matemaatika tunnis veel üle korrata, samas võib see anda ka kindlustunde, et kevadel sai õpilastel kõik kenasti selgeks,“ räägib Püüa ning lisab, et koolide huvi sel sügisel tasemetöödes osaleda on suur.

Loodusõpetuse tasemetööd 7. klassidele toimuvad 21.-22. septembril ja 4. klassidele 23.-24. septembril. Loodusõpetuse tasemetööga hinnatakse õpilaste loodusteaduslikke uurimis- ja otsusetegemise oskusi – loodusteaduslikke teadmisi ning analüüsi-, kavandamis- ja tõlgendamisoskusi. Loodusõpetuse tasemetöödes valimit ei ole, osaleda saavad kõik koolid. Loodusõpetuse tasemetöödest osa ülesandeid on arvutihinnatavad, osa tuleb hinnata õpetajatel.

Matemaatika tasemetööd toimuvad 7. klassidele 28.-29. septembril ja 4. klassidele 30. septembril ning 1. oktoobril. Tasemetöö annab ülevaate õpilaste teadmiste ja  oskuste kohta kolmes ainevaldkonnas: arvutamine, geomeetrilised kujundid, mõõtmine ja tekstülesanded. Matemaatika tasemetööd on täies mahus arvutihinnatavad. Testi teevad valimisse sattunud koolid, kust kuulub riiklikusse juhuvalimisse kuni 16 õpilast. Lisaks saavad matemaatika tasemetöös osaleda kõik vabatahtlikud koolid.

Tasemetöid sooritavad õpilased istuvad arvutite taga ühekaupa ning koolid järgivad tasemetöid korraldades kehtivaid soovitusi koroonaviiruse leviku ohu vähendamiseks.

Tasemetööd viib läbi Haridus- ja Noorteamet Eksamite Infosüsteemis (EIS). Matemaatika tasemetöö valimikoolid ja muu lisainfo tasemetööde kohta on leitav tasemetööde lehelt.