Uudised

Kutsume huvikoole ja avatud noortekeskusi osalema Varaaida projektitoetuskonkursil 13. oktoober HARNO

Haridus- ja Noorteamet ootab kuni 26. oktoobrini huvikoole või avatud noortekeskusi osalema projektikonkursil, mille eesmärk on luua noortele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali arendamiseks. Taotlejalt oma- ega kaasfinantseeringut ei nõuta.


Projektikonkursi raames toetatakse õppevahendite soetamist või renoveerimist, litsentsitasude katmist, distantsõppe läbiviimiseks vajalike vahendite soetamist ning uudsete infotehnoloogiliste lahenduste integreerimist noorsootöösse. Konkursi prioriteet on noorsootöö teenuste arendamine läbi noorsootööasutuste vahelise koostöö, formaalhariduse ja mitteformaalhariduse koostöö edendamine ning terviklike lahenduste välja töötamine distantsilt tegevuste elluviimiseks.

Projektikategooriad, kuhu on võimalik kandideerida:

  • Tavaprojektid – toetakse projekte, mille raames taotleja soetab või renoveerib õppevahendeid eesmärgiga kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ja/või huvitegevust ja/või projekte, millega soetatakse distantsõppe läbiviimiseks vajalike vahendeid. Maksimaalne toetussumma on 3000 eurot.
  • Formaal- ja mitteformaalõppe (MFÕ) koostöö tavaprojektid – toetatakse projekte, mille raames toimub koostöö vähemalt kahe erineva organisatsiooni/asutuse (sh taotleja) vahel. Projekti raames soetab või renoveerib taotleja õppevahendeid koostöös ühe formaalhariduse asutusega eesmärgiga kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ja/või huvitegevust ning arendada mitteformaal- ja formaalhariduse koostööd. Samuti koostööprojekte, millega soetatakse vajalikke vahendeid distantsõppe läbiviimiseks. Osapoolte rollid, koostöötegevused, õigused ja kohustused (sh mitteformaalse kogemuse arvestamine üldhariduskoolis ja/või kutsekoolis) peavad olema fikseeritud kõikide projekti osapoolte vahel allkirjastatud koostööleppes. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot.
  • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) projektid – toetatakse projekte, mille raames toimub koostöö vähemalt kolme erineva organisatsiooni/asutuse (sh taotleja) vahel. Projekti raames integreeritakse infotehnoloogiline lahendus noorsootöö valdkonda eesmärgiga kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ning huvitegevust, töötada välja uusi või arendada olemasolevaid tegevusi ja lahendusi. Samuti toetatakse koostööprojekte, mille raames töötatakse välja lahendus distantsõppe läbiviimiseks. Osapoolte rollid, koostöötegevused, õigused ja kohustused (sh IKT lahenduse rakendamine) peavad olema fikseeritud kõikide projekti osapoolte vahel allkirjastatud koostööleppes. Maksimaalne toetussumma on 8000 eurot.
  • Formaal- ja mitteformaalõppe (MFÕ) koostöö IKT projektid – toetatakse projekte, mille raames toimub koostöö vähemalt nelja erineva organisatsiooni/asutuse (sh taotleja) vahel. Projekti raames integreeritakse infotehnoloogiline lahendus noorsootöö valdkonda eesmärgiga kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ning huvitegevust, töötada välja uusi või arendada olemasolevaid tegevusi ja lahendusi. Samuti toetatakse koostööprojekte, mille raames töötatakse välja lahendus distantsõppe läbiviimiseks. Osapoolte rollid, koostöötegevused, õigused ja kohustused (sh formaal- ja mitteformaalõppe koostöö üldhariduskooli ja/või kutsekooliga ja IKT lahenduse rakendamine) peavad olema fikseeritud kõikide projekti osapoolte vahel allkirjastatud koostööleppes. Maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot.

Varaaida projektikonkursi virtuaalne infotund toimub 15. oktoobril kell 13.00 Zoomi vahendusel. Link infotunniga liitumiseks saadetakse registreerunutele. Registreerimisvorm: https://entk.ee/toetused/varaait/

Varaait vol 16 projektikonkursi projektitaotlusi saab esitada kuni 26. oktoobrini kell 23.59 Harno konkursiveebis.

 

Projektikonkursi raames toetatakse õppevahendite soetamist või renoveerimist, litsentsitasude katmist, distantsõppe läbiviimiseks vajalike vahendite soetamist ning uudsete infotehnoloogiliste lahenduste integreerimist noorsootöösse. Konkursi prioriteet on noorsootöö teenuste arendamine läbi noorsootööasutuste vahelise koostöö, formaalhariduse ja mitteformaalhariduse koostöö edendamine ning terviklike lahenduste välja töötamine distantsilt tegevuste elluviimiseks.

Projektikategooriad, kuhu on võimalik kandideerida:

  • Tavaprojektid – toetakse projekte, mille raames taotleja soetab või renoveerib õppevahendeid eesmärgiga kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ja/või huvitegevust ja/või projekte, millega soetatakse distantsõppe läbiviimiseks vajalike vahendeid. Maksimaalne toetussumma on 3000 eurot.
  • Formaal- ja mitteformaalõppe (MFÕ) koostöö tavaprojektid – toetatakse projekte, mille raames toimub koostöö vähemalt kahe erineva organisatsiooni/asutuse (sh taotleja) vahel. Projekti raames soetab või renoveerib taotleja õppevahendeid koostöös ühe formaalhariduse asutusega eesmärgiga kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ja/või huvitegevust ning arendada mitteformaal- ja formaalhariduse koostööd. Samuti koostööprojekte, millega soetatakse vajalikke vahendeid distantsõppe läbiviimiseks. Osapoolte rollid, koostöötegevused, õigused ja kohustused (sh mitteformaalse kogemuse arvestamine üldhariduskoolis ja/või kutsekoolis) peavad olema fikseeritud kõikide projekti osapoolte vahel allkirjastatud koostööleppes. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot.
  • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) projektid – toetatakse projekte, mille raames toimub koostöö vähemalt kolme erineva organisatsiooni/asutuse (sh taotleja) vahel. Projekti raames integreeritakse infotehnoloogiline lahendus noorsootöö valdkonda eesmärgiga kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ning huvitegevust, töötada välja uusi või arendada olemasolevaid tegevusi ja lahendusi. Samuti toetatakse koostööprojekte, mille raames töötatakse välja lahendus distantsõppe läbiviimiseks. Osapoolte rollid, koostöötegevused, õigused ja kohustused (sh IKT lahenduse rakendamine) peavad olema fikseeritud kõikide projekti osapoolte vahel allkirjastatud koostööleppes. Maksimaalne toetussumma on 8000 eurot.
  • Formaal- ja mitteformaalõppe (MFÕ) koostöö IKT projektid – toetatakse projekte, mille raames toimub koostöö vähemalt nelja erineva organisatsiooni/asutuse (sh taotleja) vahel. Projekti raames integreeritakse infotehnoloogiline lahendus noorsootöö valdkonda eesmärgiga kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ning huvitegevust, töötada välja uusi või arendada olemasolevaid tegevusi ja lahendusi. Samuti toetatakse koostööprojekte, mille raames töötatakse välja lahendus distantsõppe läbiviimiseks. Osapoolte rollid, koostöötegevused, õigused ja kohustused (sh formaal- ja mitteformaalõppe koostöö üldhariduskooli ja/või kutsekooliga ja IKT lahenduse rakendamine) peavad olema fikseeritud kõikide projekti osapoolte vahel allkirjastatud koostööleppes. Maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot.

Varaaida projektikonkursi virtuaalne infotund toimub 15. oktoobril kell 13.00 Zoomi vahendusel. Link infotunniga liitumiseks saadetakse registreerunutele. Registreerimisvorm: https://entk.ee/toetused/varaait/

Varaait vol 16 projektikonkursi projektitaotlusi saab esitada kuni 26. oktoobrini kell 23.59 Harno konkursiveebis.