Uudised

Kutseõppeasutustes algasid rahuloluküsitlused 15. märts HARNO

Alates 15. märtsist käivitus riiklike rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste andmekogumine kutseõppeasutustes. Küsitlustes oodatakse osalema kutsehariduse kõikidel haridustasemetel ja õppekavadel kutseharidust omandavaid õppijaid ja kõiki õpetajaid.


Küsitlused on elektroonsed ja igale osalevale koolile on edastatud läbiviimise juhend ja koolipõhised veebilingid, mille edastab kool küsitluses osalevatele sihtrühmadele. Küsimustikke on kõigil võimalik täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Hiljemalt õppeaasta lõpuks annab Harno igale õppeasutusele läbi tagasisidekeskkonna küsitlustulemuste kohta tagasisidet. Tagasisidet saab õppeasutus kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja parendustegevuste kavandamiseks. Tagasisidet antakse iga sihtrühma kohta, kuhu kuulub vähemalt viis vastajat.

Rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlusi korraldab Harno koos HTMiga. Lisainfot leiab: Haridus- ja Noorteameti inforuumist ning ministeeriumi koduleheküljelt.

Küsitlused on elektroonsed ja igale osalevale koolile on edastatud läbiviimise juhend ja koolipõhised veebilingid, mille edastab kool küsitluses osalevatele sihtrühmadele. Küsimustikke on kõigil võimalik täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Hiljemalt õppeaasta lõpuks annab Harno igale õppeasutusele läbi tagasisidekeskkonna küsitlustulemuste kohta tagasisidet. Tagasisidet saab õppeasutus kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja parendustegevuste kavandamiseks. Tagasisidet antakse iga sihtrühma kohta, kuhu kuulub vähemalt viis vastajat.

Rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlusi korraldab Harno koos HTMiga. Lisainfot leiab: Haridus- ja Noorteameti inforuumist ning ministeeriumi koduleheküljelt.