Uudised

Kutseõppeasutuste töötajad on oodatud koolitusele „Karjäärikujundamise oskuste arendamine kutseõppeasutustes“ 23. oktoober HARNO

Kutsevalikuõppe õppekava ettevalmistamise ja elluviimisega tegelevatele kutseõppeasutuste meeskondadele (õpetajad, juhid, tugispetsialistid jt) toimub 2-päevane veebipõhine koolitus „Karjäärikujundamise oskuste arendamine kutseõppeasutustes“.


Koolituse eesmärk on tundma õppida Soome kogemusi karjäärikujundamise oskuste arendamisel ning jagada praktikaid kutsevalikuõppest Eesti kutseõppeasutustes.

Koolituse peamised teemad:

 • Kooli valmisolek ja ettevalmistused kutsevalikuõppe õppekava rakendamiseks: koolisisene koostöö ja võrgustiku loomine, meeskonnatöö ettevalmistus.
 • Kuidas kutsevalikuõppe sihtgrupp meid üles leiab? Inspireeriv turundus, silmapaistev õppekava, inspireerivad õpetajad ja inspireeriv kool - kuidas seda saavutada?
 • Vastuvõtuprotsess: millist informatsiooni sisseastujalt vajame ja kuidas seda õigesti küsida?
 • Õppija individuaalne õpitee – kuidas individuaalselt õpiteed üles ehitada? Kuidas õppekava arendada ja rakendada ja kohandada õppija arengule?
 • Kuidas toetada õppijat ja aidata tal leida oma tugevusi eesmärkide saavutamiseks?
 • Hindamine ja tagasiside – kes annab õppijale tagasisidet, kuidas, millisel hetkel?
 • Kuidas jälgida õppekava lõpetanute arengut? Milliseid tegevusi saab kool veel teha, kui õppija on õppekava lõpetanud?

Koolitajateks on Soome kolleegid Mia Kärkkäinen ja Johanna Ärling (Gradia Education Ltd). Koolitusele on oodatud kutseõppeasutuste meeskonnad (õpetajad, juhid, tugispetsialistid jt), kes tegelevad kutsevalikuõppe õppekava ettevalmistamise ja ellu viimisega.

Koolitus on veebipõhine ja koosneb 2 õppepäevast 18. novembril ja 9. detsembril (kokku 16 ak/h) kell 9.00-15.30. Interaktiivne koolitus sisaldab väikest individuaalset ettevalmistustööd enne esimest koolituspäeva ja grupitööd kooli meeskonnale enne teist koolituspäeva.

Koolitus on soome keeles, järeltõlkega eesti keelde.

Koolitusele saab registreeruda SIIN

Täpsema ajakava, veebikeskkonna lingi jm lisainfo saadame orienteeruvalt 1 nädal enne esimest koolituspäeva.

Koolituse eesmärk on tundma õppida Soome kogemusi karjäärikujundamise oskuste arendamisel ning jagada praktikaid kutsevalikuõppest Eesti kutseõppeasutustes.

Koolituse peamised teemad:

 • Kooli valmisolek ja ettevalmistused kutsevalikuõppe õppekava rakendamiseks: koolisisene koostöö ja võrgustiku loomine, meeskonnatöö ettevalmistus.
 • Kuidas kutsevalikuõppe sihtgrupp meid üles leiab? Inspireeriv turundus, silmapaistev õppekava, inspireerivad õpetajad ja inspireeriv kool - kuidas seda saavutada?
 • Vastuvõtuprotsess: millist informatsiooni sisseastujalt vajame ja kuidas seda õigesti küsida?
 • Õppija individuaalne õpitee – kuidas individuaalselt õpiteed üles ehitada? Kuidas õppekava arendada ja rakendada ja kohandada õppija arengule?
 • Kuidas toetada õppijat ja aidata tal leida oma tugevusi eesmärkide saavutamiseks?
 • Hindamine ja tagasiside – kes annab õppijale tagasisidet, kuidas, millisel hetkel?
 • Kuidas jälgida õppekava lõpetanute arengut? Milliseid tegevusi saab kool veel teha, kui õppija on õppekava lõpetanud?

Koolitajateks on Soome kolleegid Mia Kärkkäinen ja Johanna Ärling (Gradia Education Ltd). Koolitusele on oodatud kutseõppeasutuste meeskonnad (õpetajad, juhid, tugispetsialistid jt), kes tegelevad kutsevalikuõppe õppekava ettevalmistamise ja ellu viimisega.

Koolitus on veebipõhine ja koosneb 2 õppepäevast 18. novembril ja 9. detsembril (kokku 16 ak/h) kell 9.00-15.30. Interaktiivne koolitus sisaldab väikest individuaalset ettevalmistustööd enne esimest koolituspäeva ja grupitööd kooli meeskonnale enne teist koolituspäeva.

Koolitus on soome keeles, järeltõlkega eesti keelde.

Koolitusele saab registreeruda SIIN

Täpsema ajakava, veebikeskkonna lingi jm lisainfo saadame orienteeruvalt 1 nädal enne esimest koolituspäeva.