Uudised

Koolijuhtide järelkasvuprogrammis osalejaid tervitas lõputööde virtuaalsel kaitsmisel president Kaljulaid 02. november HARNO

Reedel ja laupäeval võtsid koolijuhtide järelkasvuprogrammi kolmanda lennu osalejad kokku oma üle aasta kestnud õpitee.


Virtuaalsel kokkusaamisel esitas iga osaleja oma nägemuse ühiskonna vajadustele vastavast koolist ja selle juhtimisest ning analüüsis oma valmisolekut võtta koolijuhi roll. Rõhutati väärtuspõhise juhtimise ning koolijuhi kui eeskuju olulisust. Usalduse loomine ja meeskonna ühes suunas liikuma panemine ei käi üleöö. Mõtte: „Koolijuhtimine pole sprint, vaid maraton“, võtsid osalejad kaasa Londonist. Osalised võimestasid üksteist sooja ja südamliku tagasisidega ning jagasid soovitusi edaspidiseks.

Mõlema päeva lõpuks kutsusid nad endale külalise, kellega koolijuhtimise teemadel arutleda. Esimesel päeval osales vestlusringis Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht, kellelt uuriti nii koolijuhtimise kui ka EKJÜ tulevikuvaadete kohta. Teine päev lõppes veel pidulikumalt, sest osalejatega liitus Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. President rõhutas, et kool peab õpetama inimeseks olemist juba esimesest klassist peale ning pidas koolijuhi üheks olulisemaks rolliks võimestamist. Õpetaja peab teadma, et koolijuht on tema selja taga. Hästi toimivaid, põnevaid ja omanäolisi koole saab üles ehitada kohaliku kogukonna, koolipidaja ja koolipere koostöös. Fookuse hoidmiseks soovitas president alustavatel juhtidel sõnastada enda jaoks raam, milles nad oma asutust soovivad juhtida ning seada konkreetne siht, millele keskenduda. Üheskoos tõdeti, et muudatused hariduses peavad toimuma senisest kiiremini. Eelmisest sajandist on vaja tulla kaasaega. Tänane haridus kujundab tulevikku.

Soovime õnne ja edu kõigile järelkasvuprogrammi 3. lennu lõpetajatele. Uus lend alustab kevadel 2021.

Koolijuhtide järelkasvuprogramm on ellu kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ning seda viiakse ellu koostöös Haridus- ja Noorteametiga programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Virtuaalsel kokkusaamisel esitas iga osaleja oma nägemuse ühiskonna vajadustele vastavast koolist ja selle juhtimisest ning analüüsis oma valmisolekut võtta koolijuhi roll. Rõhutati väärtuspõhise juhtimise ning koolijuhi kui eeskuju olulisust. Usalduse loomine ja meeskonna ühes suunas liikuma panemine ei käi üleöö. Mõtte: „Koolijuhtimine pole sprint, vaid maraton“, võtsid osalejad kaasa Londonist. Osalised võimestasid üksteist sooja ja südamliku tagasisidega ning jagasid soovitusi edaspidiseks.


Mõlema päeva lõpuks kutsusid nad endale külalise, kellega koolijuhtimise teemadel arutleda. Esimesel päeval osales vestlusringis Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht, kellelt uuriti nii koolijuhtimise kui ka EKJÜ tulevikuvaadete kohta. Teine päev lõppes veel pidulikumalt, sest osalejatega liitus Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. President rõhutas, et kool peab õpetama inimeseks olemist juba esimesest klassist peale ning pidas koolijuhi üheks olulisemaks rolliks võimestamist. Õpetaja peab teadma, et koolijuht on tema selja taga. Hästi toimivaid, põnevaid ja omanäolisi koole saab üles ehitada kohaliku kogukonna, koolipidaja ja koolipere koostöös. Fookuse hoidmiseks soovitas president alustavatel juhtidel sõnastada enda jaoks raam, milles nad oma asutust soovivad juhtida ning seada konkreetne siht, millele keskenduda. Üheskoos tõdeti, et muudatused hariduses peavad toimuma senisest kiiremini. Eelmisest sajandist on vaja tulla kaasaega. Tänane haridus kujundab tulevikku.

Soovime õnne ja edu kõigile järelkasvuprogrammi 3. lennu lõpetajatele. Uus lend alustab kevadel 2021.

Koolijuhtide järelkasvuprogramm on ellu kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ning seda viiakse ellu koostöös Haridus- ja Noorteametiga programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.