Uudised

Koolieelsete lasteasutuste õpetajatele pakuvad tuge eesti keele kui teise keele metoodikakeskused 05. veebruar HARNO

Haridus- ja Noorteameti läbiviidud konkursil selgusid kuus lasteaeda, mis hakkavad eri piirkondades toetama eesti keelest erineva kodukeelega lastele keelt õpetavaid õpetajaid.


Haridus- ja Noorteameti mitmekeelse õppe büroo juhataja Urve Rannaääre innustab koolieelseid lasteasutusi julgelt pöörduma metoodilise abi saamiseks lähimasse eesti keele kui teise keele metoodikakeskusesse. „Metoodikakeskustena tegutsevad lasteaiad on abiks eesti ja vene õppekeelega lasteaedadele, kus õpetatakse eesti keelt teise keelena või eesti keelest erineva kodukeelega lapsi. Õpetajatele pakutakse temaatilist nõustamist, korraldatakse koolitusi, praktilisi töötube ja õppekäike. Samuti saab keskustest laenutada metoodilist kirjandust ning õppematerjale,“ selgitab Rannaääre.

Lõppenud konkursi "Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskused 2021-2023" raames valiti välja kuus piirkondlikku metoodikakeskust: Tallinna Suur-Pae lasteaed, Tallinna lasteaed Delfiin, Tallinna lasteaed Ojake, Tartu lasteaed Kelluke, Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju ja Narva lasteaed Päikene. Suur-Pae, Kelluke, Kirju-Mirju ja Päikene tegutsesid ka aastatel 2014-2020 metoodikakeskustena, Delfiin ja Ojake alustavad keskusena esmakordselt. Lisainfot metoodikakeskustes pakutava kohta leiab nimetatud lasteaedade kodulehekülgedelt.

Koolieelsete lasteaedade eesti keele teise keelena metoodikakeskuste konkurss, millega toetatakse eesti keelt ja eesti keeles õpetavate õpetajate enesetäiendamist ja nõustamist, toimus kolmandat korda. Konkurss avati piirkondadele 2020. aasta detsembris ja 2021. aasta 26. jaanuariks selgitas Haridus- ja Noorteamet koostöös kohalike omavalitsustega välja parimad kandidaadid.

Haridus- ja Noorteameti mitmekeelse õppe büroo juhataja Urve Rannaääre innustab koolieelseid lasteasutusi julgelt pöörduma metoodilise abi saamiseks lähimasse eesti keele kui teise keele metoodikakeskusesse. „Metoodikakeskustena tegutsevad lasteaiad on abiks eesti ja vene õppekeelega lasteaedadele, kus õpetatakse eesti keelt teise keelena või eesti keelest erineva kodukeelega lapsi. Õpetajatele pakutakse temaatilist nõustamist, korraldatakse koolitusi, praktilisi töötube ja õppekäike. Samuti saab keskustest laenutada metoodilist kirjandust ning õppematerjale,“ selgitab Rannaääre.


Lõppenud konkursi "Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskused 2021-2023" raames valiti välja kuus piirkondlikku metoodikakeskust: Tallinna Suur-Pae lasteaed, Tallinna lasteaed Delfiin, Tallinna lasteaed Ojake, Tartu lasteaed Kelluke, Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju ja Narva lasteaed Päikene. Suur-Pae, Kelluke, Kirju-Mirju ja Päikene tegutsesid ka aastatel 2014-2020 metoodikakeskustena, Delfiin ja Ojake alustavad keskusena esmakordselt. Lisainfot metoodikakeskustes pakutava kohta leiab nimetatud lasteaedade kodulehekülgedelt.

Koolieelsete lasteaedade eesti keele teise keelena metoodikakeskuste konkurss, millega toetatakse eesti keelt ja eesti keeles õpetavate õpetajate enesetäiendamist ja nõustamist, toimus kolmandat korda. Konkurss avati piirkondadele 2020. aasta detsembris ja 2021. aasta 26. jaanuariks selgitas Haridus- ja Noorteamet koostöös kohalike omavalitsustega välja parimad kandidaadid.