Uudised

Kaheksa ideekavandit jõudis IT Akadeemia arendusprojektide taotlusvooru teise etappi 17. märts HARNO

IT Akadeemia arendusprojektide taotlusvooru teise etappi valiti kaheksa ideekavandit viiest kõrgkoolist. Välja valitud ideekavandid käsitlevad väga erinevaid õppekavasid, hõlmates näiteks nii robootikat ja matemaatikat kui ka loomeerialasid ja õpetajakoolitust.


Ideekavandeid esitanud 11 kõrgkoolist valiti teise etappi Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Kunstiakadeemia ideekavandid. „Konkurss on suur, ekspertkogu valis esitatud 29 ideekavandist teise etappi kaheksa ideed, millest omakorda rahastuse saab ainult kuni viis projekti," sõnas IT Akadeemia programmi nõunik Indrek Ots. 

„Teise etappi valitud ideekavandite põhjal saavad taotlejad esitada täistaotluse. Selle koostamisel peavad taotlejad arvestama ka ekspertkogu poolt ideekavandile tehtud ettepanekuid ja seatud tingimusi," kommenteeris ekspertkogu esimees ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna nõunik Mikk Vahtrus.

Täistaotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill, rahastamisotsused selguvad hiljemalt 17. maiks 2021. Toetatakse kaheaastaseid projekte, toetuse summa projekti kohta on 100 000 eurot, millele lisandub kõrgkooli omafinantseering.

Sel aastal on arendusprojektide taotlemine kahe-etapiline, mis võimaldab kõrgkoolidel mitmeid erialasid ja õppekavasid hõlmavaid projekte paremini ette valmistada. Ideekavandeid ja täistaotlusi hindab ekspertkogu, kuhu kuuluvad ettevõtete, Kutsekoja, Eesti Teadusagentuuri, Haridus- ja Noorteameti ning ministeeriumite esindajad.

Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programmist rahastatakse igal aastal kõrgkoolide uuenduslikke tegevusi, mis aitavad suurendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpetamise ja rakendamise oskusi IKT-välistel õppekavadel.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ja  kõrghariduse kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ja valdkonna teaduse arendamiseks. Programmi koordineerib Haridus- ja Noorteamet ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Arendusprojektide elluviimist toetatakse IT Akadeemia programmist alates 2015. aastast.

Teise etappi valitud ideekavandid:

 • „Taastuva bioressursi väärindamisel põhinevate nanomaterjalide ja -tehnoloogiate edasiarendamine Jätkusuutliku Disaini Laboris“ (Eesti Kunstiakadeemia)
 • „Mootorsõiduki konstrueerimise projektõppe e-kursuse loomine“ (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • „TalTech-i energeetika valdkonna õppekavade arendamine kasutades tehisintellekti ja digitaalsete kaksikute võimalusi„ (Tallinna Tehnikaülikool)
 • „Digitehnoloogia kui matemaatikaõppe kaasajastamise katalüsaator“ (Tallinna Ülikool)
 • „Loomeerialade õppekavades IKT oskuste omandamist toetav integreeritud multifunktsionaalne platvorm LUNA“ (Tallinna Ülikool)
 • „Digipädevuste õpetamine automaatika ning robootika seadmete kasutajatele ja arendajatele“ (Tartu Ülikool) 
 • „IKT-võimekuse suurendamine Tartu Ülikooli loodusteaduste õppekavadel ja ühisõppekavadel“ (Tartu Ülikool)
 • „Digipädevuste arendamine Tartu Ülikooli õpetajahariduse õppekavades“ (Tartu Ülikool)


Lisainfo:
Indrek Ots
IT Akadeemia programmi nõunik
Haridus- ja Noorteamet
Tel 514 9512
indrek.ots@harno.ee

Ideekavandeid esitanud 11 kõrgkoolist valiti teise etappi Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Kunstiakadeemia ideekavandid. „Konkurss on suur, ekspertkogu valis esitatud 29 ideekavandist teise etappi kaheksa ideed, millest omakorda rahastuse saab ainult kuni viis projekti," sõnas IT Akadeemia programmi nõunik Indrek Ots. 

„Teise etappi valitud ideekavandite põhjal saavad taotlejad esitada täistaotluse. Selle koostamisel peavad taotlejad arvestama ka ekspertkogu poolt ideekavandile tehtud ettepanekuid ja seatud tingimusi," kommenteeris ekspertkogu esimees ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna nõunik Mikk Vahtrus.

Täistaotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill, rahastamisotsused selguvad hiljemalt 17. maiks 2021. Toetatakse kaheaastaseid projekte, toetuse summa projekti kohta on 100 000 eurot, millele lisandub kõrgkooli omafinantseering.

Sel aastal on arendusprojektide taotlemine kahe-etapiline, mis võimaldab kõrgkoolidel mitmeid erialasid ja õppekavasid hõlmavaid projekte paremini ette valmistada. Ideekavandeid ja täistaotlusi hindab ekspertkogu, kuhu kuuluvad ettevõtete, Kutsekoja, Eesti Teadusagentuuri, Haridus- ja Noorteameti ning ministeeriumite esindajad.

Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programmist rahastatakse igal aastal kõrgkoolide uuenduslikke tegevusi, mis aitavad suurendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpetamise ja rakendamise oskusi IKT-välistel õppekavadel.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ja  kõrghariduse kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ja valdkonna teaduse arendamiseks. Programmi koordineerib Haridus- ja Noorteamet ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Arendusprojektide elluviimist toetatakse IT Akadeemia programmist alates 2015. aastast.

Teise etappi valitud ideekavandid:

 • „Taastuva bioressursi väärindamisel põhinevate nanomaterjalide ja -tehnoloogiate edasiarendamine Jätkusuutliku Disaini Laboris“ (Eesti Kunstiakadeemia)
 • „Mootorsõiduki konstrueerimise projektõppe e-kursuse loomine“ (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • „TalTech-i energeetika valdkonna õppekavade arendamine kasutades tehisintellekti ja digitaalsete kaksikute võimalusi„ (Tallinna Tehnikaülikool)
 • „Digitehnoloogia kui matemaatikaõppe kaasajastamise katalüsaator“ (Tallinna Ülikool)
 • „Loomeerialade õppekavades IKT oskuste omandamist toetav integreeritud multifunktsionaalne platvorm LUNA“ (Tallinna Ülikool)
 • „Digipädevuste õpetamine automaatika ning robootika seadmete kasutajatele ja arendajatele“ (Tartu Ülikool) 
 • „IKT-võimekuse suurendamine Tartu Ülikooli loodusteaduste õppekavadel ja ühisõppekavadel“ (Tartu Ülikool)
 • „Digipädevuste arendamine Tartu Ülikooli õpetajahariduse õppekavades“ (Tartu Ülikool)


Lisainfo:
Indrek Ots
IT Akadeemia programmi nõunik
Haridus- ja Noorteamet
Tel 514 9512
indrek.ots@harno.ee