Uudised

Jaapani, Eesti ja Saksamaa noored otsisid virtuaalse noortevahetuse käigus ühiselt tehnoloogilisi lahendusi globaalsetele probleemidele 26. märts HARNO

Jaapani Valitsuskabinet korraldas „The FY2020 International Youth Development Exchange Program“ (INDEX) raames rahvusvahelise virtuaalse noortevahetuse “Glocal Youth Summit”, et ühiselt arutada ja leida lahendusi Covid-19 levikust tingitud sotsiaalsetele ja majanduslikele probleemidele.


Alates 2006. aastast on Jaapani Valitsuskabinet INDEX programmi vahendusel võimaldanud Eesti noortel noortevahetuses oslaeda Jaapanis, kuid praegustes oludes kasutati kohtumiseks erakorraliselt virtuaalset lahendust.

Noortevahetus keskendus kohaliku tasandi probleemide lahendamisele, mis  omavad globaalses kontekstis ka laiaulatuslikumat mõju. Noored tegelesid sotsiaalse tõrjutuse ja Covid-19 levikust tingitud üksilduse vähendamise, osaluse ja kaasarääkimisvõimaluste võimestamise, tehnoloogia abil maapiirkondades töökohtade loomise ning tehnoloogilistel nutilahendustel põhineva transpordivõrgustiku korraldamise teemadega. Noortevahetus näitas, et lahendust vajavad probleemid olid olenemata riikide sotsiaalmajanduslikust taustast äärmiselt sarnased. Eriti tugevalt tajuti probleemistiku sarnasust just Covid-19 levikust tingitud sotsiaalse eraldatuse ja tõrjutuse osas. Sotsiaalse tõrjutuse kontekstis käsitleti olulise sihtgrupina ka eakaid, kelle kaasamiseks nähti ühe võimaliku lahenduskäiguna huvipõhiseid veebikeskkondi, mis aitaksid tuua eakate nooruspõlve hobid digitaalsetesse vormidesse. Näiteks on Jaapanis äärmiselt populaarne mäng gateball küll veebis olemas, ent eakatele mugav vorm ja sihitud turundus on seni puudunud. Kui mõtet laiendada ka Eesti konteksti, jääb üle vaid küsida, millised on need mängud, mis meie eakaid motiveeriks digioskuseid arendama ning sotsiaalsetes võrgustikes aktiivsemalt osalema seeläbi üksildust vähendades.

Fookuses säästev areng

Noortevahetuse keskmes olid läbivalt ka ÜRO Säästva Arengu Eesmärgid. Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilane Mari Saffre nentis, et tema grupp nägi Säästva Arengu Eesmärkide saavutamisel (inglise keeles Global Sustainable Development Goals) olulist rolli ka riikide seadusandluses. Nimelt on Säästva Arengu eesmärgid küll riikide poolt heaks kiidetud, ent need pole seaduslikult siduvad. Noored näevad lahendusena eesmärkide karmimat sidumist seadusandlustega- vaid nii saaksid keskkonnahoiuga seotud teemad riikide majanduslikest huvidest tähtsamaks nii siseriiklikus kui ka globaalses poliitikakujundamises. 

Eesti noored hindavad noortevahetusel osalemist ning tehnilist korraldust kõrgelt. See tõestab, et rahvusvaheliste projektide elluviimine veebilahenduste kaudu on viljakas platvorm mitmekülgse sisendi korjeks ja uute ideede genereerimiseks. Olgugi, et noored ei saanud füüsiliselt kokku, tekkis noortevahetuse käigus aktiivsete ja ühiskonna arendamisest huvitatud rahvusvaheline noorte võrgustik. 

Virtuaalne on viljakas

Julgustame kõiki noortega töötavaid spetsialiste ja noori kasutama veebipõhiseid võimalusi ka rahvusvahelisteks koostööprojektideks. Tallinna Tehnikakõrgkoolis keskkonnatehnoloogia- ja juhtimise osakonnas õppiv Erika Kesvatera soovitab sellisteks puhkudeks kohtumistesse planeerida sisse ka mitteametlikke programme, mis aitavad tekitada huvipõhised võrgustikke, kus koostöö jätkub ka peale ametliku sündmuse lõppu.

Noorte poolt väljatöötatud sisend on koondamisel ning peatselt valmis olemaks Jaapani ja ka teiste noortevahetuses osalenud riikide valitsustele tulevikuplaanide väljatöötamisel toetavaks jõuks. Otsus noortevahetuse veebipõhiseks läbiviimiseks tekkis kiirelt ning noorte tagasiside tõestab, et kvaliteetset rahvusvahelist noortevahetust on võimalik ellu viia ka kitsas ajaraamis- seega miks mitte kaasata tänastesse projektidesse noori ka teistest riikidest?

Noortevahetusega seotud küsimustele vastavad Haridus ja Teadusministeeriumi Noorteosakonna peaekspert Aare Vilu (aare. vilu@hm.ee) ja Haridus- ja Noorteameti peaekspert Kristiina Valk (kristiina.valk@harno.ee).

 

Alates 2006. aastast on Jaapani Valitsuskabinet INDEX programmi vahendusel võimaldanud Eesti noortel noortevahetuses oslaeda Jaapanis, kuid praegustes oludes kasutati kohtumiseks erakorraliselt virtuaalset lahendust.


Noortevahetus keskendus kohaliku tasandi probleemide lahendamisele, mis  omavad globaalses kontekstis ka laiaulatuslikumat mõju. Noored tegelesid sotsiaalse tõrjutuse ja Covid-19 levikust tingitud üksilduse vähendamise, osaluse ja kaasarääkimisvõimaluste võimestamise, tehnoloogia abil maapiirkondades töökohtade loomise ning tehnoloogilistel nutilahendustel põhineva transpordivõrgustiku korraldamise teemadega. Noortevahetus näitas, et lahendust vajavad probleemid olid olenemata riikide sotsiaalmajanduslikust taustast äärmiselt sarnased. Eriti tugevalt tajuti probleemistiku sarnasust just Covid-19 levikust tingitud sotsiaalse eraldatuse ja tõrjutuse osas. Sotsiaalse tõrjutuse kontekstis käsitleti olulise sihtgrupina ka eakaid, kelle kaasamiseks nähti ühe võimaliku lahenduskäiguna huvipõhiseid veebikeskkondi, mis aitaksid tuua eakate nooruspõlve hobid digitaalsetesse vormidesse. Näiteks on Jaapanis äärmiselt populaarne mäng gateball küll veebis olemas, ent eakatele mugav vorm ja sihitud turundus on seni puudunud. Kui mõtet laiendada ka Eesti konteksti, jääb üle vaid küsida, millised on need mängud, mis meie eakaid motiveeriks digioskuseid arendama ning sotsiaalsetes võrgustikes aktiivsemalt osalema seeläbi üksildust vähendades.

Fookuses säästev areng

Noortevahetuse keskmes olid läbivalt ka ÜRO Säästva Arengu Eesmärgid. Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilane Mari Saffre nentis, et tema grupp nägi Säästva Arengu Eesmärkide saavutamisel (inglise keeles Global Sustainable Development Goals) olulist rolli ka riikide seadusandluses. Nimelt on Säästva Arengu eesmärgid küll riikide poolt heaks kiidetud, ent need pole seaduslikult siduvad. Noored näevad lahendusena eesmärkide karmimat sidumist seadusandlustega- vaid nii saaksid keskkonnahoiuga seotud teemad riikide majanduslikest huvidest tähtsamaks nii siseriiklikus kui ka globaalses poliitikakujundamises. 

Eesti noored hindavad noortevahetusel osalemist ning tehnilist korraldust kõrgelt. See tõestab, et rahvusvaheliste projektide elluviimine veebilahenduste kaudu on viljakas platvorm mitmekülgse sisendi korjeks ja uute ideede genereerimiseks. Olgugi, et noored ei saanud füüsiliselt kokku, tekkis noortevahetuse käigus aktiivsete ja ühiskonna arendamisest huvitatud rahvusvaheline noorte võrgustik. 

Virtuaalne on viljakas

Julgustame kõiki noortega töötavaid spetsialiste ja noori kasutama veebipõhiseid võimalusi ka rahvusvahelisteks koostööprojektideks. Tallinna Tehnikakõrgkoolis keskkonnatehnoloogia- ja juhtimise osakonnas õppiv Erika Kesvatera soovitab sellisteks puhkudeks kohtumistesse planeerida sisse ka mitteametlikke programme, mis aitavad tekitada huvipõhised võrgustikke, kus koostöö jätkub ka peale ametliku sündmuse lõppu.

Noorte poolt väljatöötatud sisend on koondamisel ning peatselt valmis olemaks Jaapani ja ka teiste noortevahetuses osalenud riikide valitsustele tulevikuplaanide väljatöötamisel toetavaks jõuks. Otsus noortevahetuse veebipõhiseks läbiviimiseks tekkis kiirelt ning noorte tagasiside tõestab, et kvaliteetset rahvusvahelist noortevahetust on võimalik ellu viia ka kitsas ajaraamis- seega miks mitte kaasata tänastesse projektidesse noori ka teistest riikidest?

Noortevahetusega seotud küsimustele vastavad Haridus ja Teadusministeeriumi Noorteosakonna peaekspert Aare Vilu (aare. vilu@hm.ee) ja Haridus- ja Noorteameti peaekspert Kristiina Valk (kristiina.valk@harno.ee).