Uudised

IT Akadeemia arendusprojektide taotlusvooru II etappi jõudjad selguvad märtsi keskpaigaks 03. märts HARNO

Tänavu esitati Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programmi arendusprojektide konkursile 29 ideekavandit erinevatest valdkondadest: inseneeriast ja ehitusest meditsiini ning loomeerialadeni.


Taotlusvooru eesmärk on tõhustada IKT õpet teistel õppekavadel kui informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi õppekavad. II etappi jõudjad selguvad 15. märtsiks.

IT Akadeemia programmist rahastatakse igal aastal kõrgkoolide uuenduslikke tegevusi, mis aitavad suurendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpetamise ja rakendamise oskusi IKT-välistel õppekavadel.

„Rõõmu teeb, et sel korral osaleb konkursil 11 kõrgkooli, seejuures on oma ideedega esindatud kõik kuus avalik-õiguslikku ülikooli. See tähendab, et järjest enam pööratakse tähelepanu terviklike digiteemade toomisele IKT-välistesse õppekavadesse, sest neid teadmisi on vaja igal elualal,“ kommenteeris IT Akadeemia programmi nõunik Indrek Ots tänavust taotlusvooru.

Sel aastal on arendusprojektide taotlemine kahe-etapiline, mis võimaldab kõrgkoolidel mitmeid erialasid ja õppekavasid hõlmavaid projekte paremini ette valmistada. Esitatud ideekavandeid hindab ekspertkogu, kuhu kuuluvad ettevõtete, Kutsekoja, Eesti Teadusagentuuri, Haridus- ja Noorteamet ning ministeeriumite esindajad.

Teise etappi valitud ideekavandid tehakse teatavaks hiljemalt 15. märtsiks. Täistaotluste rahastamisotsused selguvad hiljemalt 17. maiks. Toetatakse kaheaastaseid projekte, toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 100 000 eurot.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ja  kõrghariduse kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ja valdkonna teaduse arendamiseks. Programmi koordineerib Haridus- ja Noorteamet ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Arendusprojektide elluviimist toetatakse IT Akadeemia programmist alates 2015. aastast.

Lisainfo:
Indrek Ots
IT Akadeemia programmi nõunik
Haridus- ja Noorteamet
Tel 514 9512
indrek.ots@harno.ee

Taotlusvooru eesmärk on tõhustada IKT õpet teistel õppekavadel kui informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi õppekavad. II etappi jõudjad selguvad 15. märtsiks.


IT Akadeemia programmist rahastatakse igal aastal kõrgkoolide uuenduslikke tegevusi, mis aitavad suurendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpetamise ja rakendamise oskusi IKT-välistel õppekavadel.

„Rõõmu teeb, et sel korral osaleb konkursil 11 kõrgkooli, seejuures on oma ideedega esindatud kõik kuus avalik-õiguslikku ülikooli. See tähendab, et järjest enam pööratakse tähelepanu terviklike digiteemade toomisele IKT-välistesse õppekavadesse, sest neid teadmisi on vaja igal elualal,“ kommenteeris IT Akadeemia programmi nõunik Indrek Ots tänavust taotlusvooru.

Sel aastal on arendusprojektide taotlemine kahe-etapiline, mis võimaldab kõrgkoolidel mitmeid erialasid ja õppekavasid hõlmavaid projekte paremini ette valmistada. Esitatud ideekavandeid hindab ekspertkogu, kuhu kuuluvad ettevõtete, Kutsekoja, Eesti Teadusagentuuri, Haridus- ja Noorteamet ning ministeeriumite esindajad.

Teise etappi valitud ideekavandid tehakse teatavaks hiljemalt 15. märtsiks. Täistaotluste rahastamisotsused selguvad hiljemalt 17. maiks. Toetatakse kaheaastaseid projekte, toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 100 000 eurot.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ja  kõrghariduse kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ja valdkonna teaduse arendamiseks. Programmi koordineerib Haridus- ja Noorteamet ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Arendusprojektide elluviimist toetatakse IT Akadeemia programmist alates 2015. aastast.

Lisainfo:
Indrek Ots
IT Akadeemia programmi nõunik
Haridus- ja Noorteamet
Tel 514 9512
indrek.ots@harno.ee