Uudised

Inspiratsiooniseminar „Aita luua homne Eesti“ tõi kokku õpetajaameti huvilised 13. november HARNO

Inspiratsiooniseminar tõi kokku karjääripööret kaaluvad muu valdkonna spetsialistid, kes tunnevad huvi õpetajaameti vastu.


Inspiratsiooniseminar tutvustas õpetajaameti tänapäevast olemust ning paindlikke viise õpetajaametisse sisenemiseks. Õpetajate ja koolijuhtidega arutleti küsimuse üle, kuidas tänane kool valmistab õpilased tulevikukindlaks. Arutelu juhtis Harald Lepisk.

Tartu Erakool ProTERA juhi Marjeta Venno sõnul on oluline õpetada kooliaja vältel selliseid tegutsemise mudeleid ja mõttemustreid, mida noor saab tulevikus ise rakendada, näiteks enesejuhtimine, eesmärgist tulemuseni jõudmine ehk ennastjuhtiva inimese oskused. Oluline on mitte ainult rääkida sellest, vaid anda ka praktiline kogemus.

Henrik Salum, Gustav Adolfi Gümnaasiumi juht, tõi välja, et me valmistame ette põlvkonda maailmaks, mida me ise ka veel täpselt ei tea, milliseid oskuseid siis vaja läheb. Paindlikkus, koostöötegemise oskus, loomingulisus on universaalsed oskused, mis aitavad õpilasel olla tulevikukindlad. Me peame noorele pakkuma kindluse, et ükskõik, mis tulevik toob, ta saab hakkama.

Jaak-Albert Metsoja (Tartu Rahvusvahelise Kooli õpetaja) toonitas, et me peame lastele õpetama paindlikkust läbi ülesannete, kus on paindlikkust vaja. Arvestades tänapäeva infoküllust, siis on oluline arendada ka kriitiliselt suhtumist infosse ja allikatesse. Tähtis on näha ka protsesse, mismoodi õppimine toimub. Õpilases peaks tekkima segaduse hetk, et õppimine saaks juhtuda ja seetõttu on ka segaduse tunde loomine õppeprotsessis väga tähtsal kohal. Ühtlasi peame õpetajatena looma keskkonna, kus eksimine on lubatud, et õppimine saaks toimuda. Ja oluline on ka õpetaja enda areng õppeprotsessis.

Svetlana Udras (Lasnamäe Gümnaasiumi õpetaja) leidis, et suhtlemisoskus on see, mida on kindlasti ka tulevikus vaja, kas siis inimestega või arvutitega suhtlemiseks. Vaja on ka julgust proovida! Sa ei tea enne, mis oskusi sul vaja läheb, kui pole proovinud.

Tauri Tallermaa keskendus teemadele, milline on õppimise uus normaalsus ning Tiina Saar-Veelmaa andis praktilisi mõtteharjutusi, kuidas leida üles oma supervõimed ja õnnelikuks tegeva töö komponendid.

Seminar on järelvaadatav siit: https://www.facebook.com/watch/?v=1029504377518824

Inspiratsiooniseminar tutvustas õpetajaameti tänapäevast olemust ning paindlikke viise õpetajaametisse sisenemiseks. Õpetajate ja koolijuhtidega arutleti küsimuse üle, kuidas tänane kool valmistab õpilased tulevikukindlaks. Arutelu juhtis Harald Lepisk.

Tartu Erakool ProTERA juhi Marjeta Venno sõnul on oluline õpetada kooliaja vältel selliseid tegutsemise mudeleid ja mõttemustreid, mida noor saab tulevikus ise rakendada, näiteks enesejuhtimine, eesmärgist tulemuseni jõudmine ehk ennastjuhtiva inimese oskused. Oluline on mitte ainult rääkida sellest, vaid anda ka praktiline kogemus.


Henrik Salum, Gustav Adolfi Gümnaasiumi juht, tõi välja, et me valmistame ette põlvkonda maailmaks, mida me ise ka veel täpselt ei tea, milliseid oskuseid siis vaja läheb. Paindlikkus, koostöötegemise oskus, loomingulisus on universaalsed oskused, mis aitavad õpilasel olla tulevikukindlad. Me peame noorele pakkuma kindluse, et ükskõik, mis tulevik toob, ta saab hakkama.

Jaak-Albert Metsoja (Tartu Rahvusvahelise Kooli õpetaja) toonitas, et me peame lastele õpetama paindlikkust läbi ülesannete, kus on paindlikkust vaja. Arvestades tänapäeva infoküllust, siis on oluline arendada ka kriitiliselt suhtumist infosse ja allikatesse. Tähtis on näha ka protsesse, mismoodi õppimine toimub. Õpilases peaks tekkima segaduse hetk, et õppimine saaks juhtuda ja seetõttu on ka segaduse tunde loomine õppeprotsessis väga tähtsal kohal. Ühtlasi peame õpetajatena looma keskkonna, kus eksimine on lubatud, et õppimine saaks toimuda. Ja oluline on ka õpetaja enda areng õppeprotsessis.

Svetlana Udras (Lasnamäe Gümnaasiumi õpetaja) leidis, et suhtlemisoskus on see, mida on kindlasti ka tulevikus vaja, kas siis inimestega või arvutitega suhtlemiseks. Vaja on ka julgust proovida! Sa ei tea enne, mis oskusi sul vaja läheb, kui pole proovinud.

Tauri Tallermaa keskendus teemadele, milline on õppimise uus normaalsus ning Tiina Saar-Veelmaa andis praktilisi mõtteharjutusi, kuidas leida üles oma supervõimed ja õnnelikuks tegeva töö komponendid.

Seminar on järelvaadatav siit: https://www.facebook.com/watch/?v=1029504377518824