Uudised

Huvilised on oodatud registreeruma LAK-õppe päeva veebikonverentsile 26. märts HARNO

Lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) päeva veebikonverents „Eesti keelest erineva kodukeelega laps eestikeelses õppes: teooriast praktikani“ toimub 14. aprillil kell 10.00–15.15. Osalema on oodatud haridusvaldkonna spetsialistid, õpetajad, koolijuhid, üliõpilased jt huvilised.


LAK-õppe päeval räägitakse LAK-õppe tähendusest, arengutest, keelekümblusest Eestis ja teistes maades. Teadlasi kaasates korratakse üle LAK-õppe tõhusa rakendamise põhitõed, tutvustatakse Eesti lahendusi kooli õppekeelest erineva kodukeelega laste kaasamisest eestikeelsesse õppesse.

Päev algab kell 10.00 Haridus- ja Teadusministri Liina Kersna tervitusega. Peale seda teeb ülevaate haridusprioriteetidest Ingar Dubolazov, HTMi Mitmekeelse ja kaasava hariduse osakonna juhataja ning eesti keelest ja meelest 21. sajandil räägib Kristjan Oad, Haridus- ja Noorteameti õppekava ja õppevara osakonna juhataja.

Kell 10.25 algab vestlusring, kus kohtuvad LAK-õppe, keelekümbluse maaletooja Peeter Mehisto, (Londoni ülikooli Haridusinstituudi doktor) ja esimene keelekümblusprogrammi juht Irene Käosaar, kes praegu juhib Integratsiooni Sihtasutust.

11.15 algab miniloengute sari teaduslike lähenemistega keeleõppele ülikooliinimestelt:  inglise keele ja testimise  dotsent Ene Alas Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudist; psühholingvistika kaasprofessor Virve-Anneli  Vihman ning eesti keele võõrkeelena didaktika kaasprofessor Mare Kitsnik, mõlemad TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudist.

12.30 algab lõunapaus, mille jooksul saavad soovijad alates 12.45 vaadata 1.osa kümneosalisest dokumentaalfilmist „Keelekümblejad“ (filmistuudio Ikoon OÜ, 2003, produtsent ja režissöör Vahur Laiapea). Kohtume keelekümbluse vilistlastega.

13.30  kuuleme mitmekeelse koolipere juhtimise kogemusi Tallinna ja Tartu koolijuhtidelt. Lõimitud aine- ja keeleõppe rollist ja selle korraldusküsimustest koolis räägivad ettekannetes Toomas Kruusimägi (Tallinna Inglise Kolledž), Mari-Liis Sults (Tallinna Kunstigümnaasium), Hiie Asser (Tartu Annelinna Gümnaasium), Helen Sabrak (Avatud Kool) ning õpetajad Liis Reier ja Tatjana Trojanova (Tallinna Prantsuse Lütseum).

LAK-õppe päev lõpeb kell 15.15.

Päevakavas võib ette tulla muudatusi. LAK-õppe päeva ettekanded ei ole järelevaadatavad.

  • Päevakava
  • LAK-õppe päevale saab registreerida SIIN. Osalemise link saadetakse registreerinutele e-mailile.

 

Lisainfo:

Maire Kebbinau
Harno mitmekeelse õppe büroo peaspetsialist
maire.kebbinau@harno.ee

 

LAK-õppe päeval räägitakse LAK-õppe tähendusest, arengutest, keelekümblusest Eestis ja teistes maades. Teadlasi kaasates korratakse üle LAK-õppe tõhusa rakendamise põhitõed, tutvustatakse Eesti lahendusi kooli õppekeelest erineva kodukeelega laste kaasamisest eestikeelsesse õppesse.

Päev algab kell 10.00 Haridus- ja Teadusministri Liina Kersna tervitusega. Peale seda teeb ülevaate haridusprioriteetidest Ingar Dubolazov, HTMi Mitmekeelse ja kaasava hariduse osakonna juhataja ning eesti keelest ja meelest 21. sajandil räägib Kristjan Oad, Haridus- ja Noorteameti õppekava ja õppevara osakonna juhataja.

Kell 10.25 algab vestlusring, kus kohtuvad LAK-õppe, keelekümbluse maaletooja Peeter Mehisto, (Londoni ülikooli Haridusinstituudi doktor) ja esimene keelekümblusprogrammi juht Irene Käosaar, kes praegu juhib Integratsiooni Sihtasutust.

11.15 algab miniloengute sari teaduslike lähenemistega keeleõppele ülikooliinimestelt:  inglise keele ja testimise  dotsent Ene Alas Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudist; psühholingvistika kaasprofessor Virve-Anneli  Vihman ning eesti keele võõrkeelena didaktika kaasprofessor Mare Kitsnik, mõlemad TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudist.

12.30 algab lõunapaus, mille jooksul saavad soovijad alates 12.45 vaadata 1.osa kümneosalisest dokumentaalfilmist „Keelekümblejad“ (filmistuudio Ikoon OÜ, 2003, produtsent ja režissöör Vahur Laiapea). Kohtume keelekümbluse vilistlastega.

13.30  kuuleme mitmekeelse koolipere juhtimise kogemusi Tallinna ja Tartu koolijuhtidelt. Lõimitud aine- ja keeleõppe rollist ja selle korraldusküsimustest koolis räägivad ettekannetes Toomas Kruusimägi (Tallinna Inglise Kolledž), Mari-Liis Sults (Tallinna Kunstigümnaasium), Hiie Asser (Tartu Annelinna Gümnaasium), Helen Sabrak (Avatud Kool) ning õpetajad Liis Reier ja Tatjana Trojanova (Tallinna Prantsuse Lütseum).

LAK-õppe päev lõpeb kell 15.15.

Päevakavas võib ette tulla muudatusi. LAK-õppe päeva ettekanded ei ole järelevaadatavad.

  • Päevakava
  • LAK-õppe päevale saab registreerida SIIN. Osalemise link saadetakse registreerinutele e-mailile.

 

Lisainfo:

Maire Kebbinau
Harno mitmekeelse õppe büroo peaspetsialist
maire.kebbinau@harno.ee