Uudised

Harno ja Tallinna Ülikool kutsuvad koole osalema õpetaja digipädevuse eneserefleksiooni vahendi katsetamises 30. märts HARNO

7.- 30. aprillini on Tallinna Ülikooli ja Harno koostöös plaanis katsetada uudset enesereflektsiooni vahendit 1500 õpetajaga neljas riigis - Eestis, Itaalias, Leedus ja Portugalis.


Tegemist on Euroopa Komisjoni uurimisinstituudi JRC Seville ja Tallinna Ülikooli koostöös läbiviidava uuringuga, mille raames piloteeritakse õpetaja digipädevuse enesehindamisvahendit SELFIE for Teachers, mille loomisse kaasati rohkem kui 10 riigi eksperte. Aprillis toimuva katsetamise tulemuste analüüsi põhjal viiakse suve jooksul vajalikud muudatused hindamisvahendisse sisse, et selle saaks võtta septembrist 2021 kasutusele kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Digipädevuse enesereflektsiooni vahendi puhul pole tegemist teadusliku uurimistöö jaoks loodud andmekogumisvahendiga, vaid õpetajatele loodud praktilise tööriistaga, mille abil saab 20-30 minutiga teada oma digipädevuse hetketaseme kuueastmelisel skaalal (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Lisaks pakub hindamisvahend soovitusi, kuidas jõuda õpetaja jaoks oluliste oskuste osas järgmisele tasemele. 

Kui kool on nõus piloteerimises osalema, siis tuleb kooli esindajal täita kinnitusvorm.

Küsimustik on anonüümne, aga koolil on võimalik saada oma õpetajate kohta koondaruanne, et kavandada koolitusi ja muid arendusmeetmeid oma õpetajate digipädevuste edendamiseks. Õpetajate anonüümsuse tagamiseks saab taolise aruande vaid see kool, mille õpetajatest vähemalt 60% osales katsetamises. Kool ei saa näha ühegi õpetaja tulemusi eraldi, üksnes kõigi õpetajate keskmisi. 

Neljapäeval, 1. aprillil kl 15 toimub uuringut tutvustav Zoomi-seminar, millel huvilised saavad lisainfot.

Lisainfo uuringu kohta

Tegemist on Euroopa Komisjoni uurimisinstituudi JRC Seville ja Tallinna Ülikooli koostöös läbiviidava uuringuga, mille raames piloteeritakse õpetaja digipädevuse enesehindamisvahendit SELFIE for Teachers, mille loomisse kaasati rohkem kui 10 riigi eksperte. Aprillis toimuva katsetamise tulemuste analüüsi põhjal viiakse suve jooksul vajalikud muudatused hindamisvahendisse sisse, et selle saaks võtta septembrist 2021 kasutusele kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Digipädevuse enesereflektsiooni vahendi puhul pole tegemist teadusliku uurimistöö jaoks loodud andmekogumisvahendiga, vaid õpetajatele loodud praktilise tööriistaga, mille abil saab 20-30 minutiga teada oma digipädevuse hetketaseme kuueastmelisel skaalal (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Lisaks pakub hindamisvahend soovitusi, kuidas jõuda õpetaja jaoks oluliste oskuste osas järgmisele tasemele. 


Kui kool on nõus piloteerimises osalema, siis tuleb kooli esindajal täita kinnitusvorm.

Küsimustik on anonüümne, aga koolil on võimalik saada oma õpetajate kohta koondaruanne, et kavandada koolitusi ja muid arendusmeetmeid oma õpetajate digipädevuste edendamiseks. Õpetajate anonüümsuse tagamiseks saab taolise aruande vaid see kool, mille õpetajatest vähemalt 60% osales katsetamises. Kool ei saa näha ühegi õpetaja tulemusi eraldi, üksnes kõigi õpetajate keskmisi. 

Neljapäeval, 1. aprillil kl 15 toimub uuringut tutvustav Zoomi-seminar, millel huvilised saavad lisainfot.

Lisainfo uuringu kohta