Uudised

Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumid lähevad distantsõppele, huvitegevust piiratakse 24. november HARNO

Terviseameti korraldusel tuleb Harjumaa (sh Tallinna) ja Ida-Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiastmed viia hiljemalt 30. novembriks üle distantsõppele. Distantsõpe kestab kuni 10. jaanuarini 2021.


Korraldus kehtib nii riiklikele, munitsipaal- kui ka eraomanduses olevatele üldhariduskoolidele, kus pakutakse õpet gümnaasiumiastmes. Korraldus ei laiene kutsekoolidele, kuna enamike kutseerialade praktiline õpe nõuab kontakttegevusi.

Gümnaasiumides kohapeal tohib distantsõppe perioodil korraldada rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksameid ning nendega seotud konsultatsioone. Samuti tohib koolis kohapeal pakkuda haridustugiteenuseid. Osalejad peavad siiski viibima ruumides hajutatult ning kandma maski või katma suu ja nina. Õpilane ei pea kandma maski või katma suud ega nina, kui see ei ole tervislikel põhjustel, õppe iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Terviseameti korralduse terviktekst
 

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu:

 • Distantsõppe perioodil tuleb koolil koostöös koolipidajaga pakkuda koolilõunat õpilastele, kes seda vajavad. Eelistada tuleks sooja lõunasöögi pakkumist. Kui sooja lõunat ei ole võimalik ohutult korraldada, tuleb see asendada toidupakiga.

 • Distantsõppe korraldamisel tuleb meeles pidada, et õpilastel on õigus saada juhendatud õpet. See tähendab, et õpilastele on antud selged õpijuhised, kust, mida ja kuidas õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge. Samuti tuleb anda tagasisidet õppimise kohta: mis õnnestus hästi, millised olid vead ja millest need võivad olla tingitud ja mida teha selleks, et tehtud vigu parandada ja õpitavast paremini aru saada. Distantsõppe puhul tuleb jälgida, et juhendatud õpe oleks õppetunni ajal tagatud. Õpilasele peab olema tagatud võimalus individuaalseks suhtluspõhiseks juhendamiseks ja tagasisideks.

 • Õppe korraldamisel on abiks Haridus- ja Noorteameti veebilehel olevad materjalid.

 • Keerulistel aegadel on väga oluline vaimse tervise hoidmine. Palju kasulikku vaimse tervise hoidmiseks leiab portaalist Peaasi.ee, kus muuhulgas pakutakse 16-26aastastele noortele tasuta vaimse tervise nõustamist ning kriisiabi kõigile inimestele COVID-19 viiruspuhangu ja selle tagajärgedest tulenevate pingete ja raskustega toimetulekul.

 • Kätte on jõudmas traditsiooniliste jõulupidude aeg. Sel aastal tuleks need korraldada väiksemates gruppides, näiteks klassi- või rühmapõhiselt ning vältida olukordi, kus kogunevad õpilased tervest koolist. Samuti tuleb vältida ürituste korraldamist, kus osalevad erinevate koolide või huvikoolide-ringide õpilased.
   

Piirangud huvi- ja koolitustegevusele

Lisaks jõustuvad täna, 24. novembril piirangud huviharidusele ja huvitegevusele, täiendkoolitustele ja täiendõppele Harjumaal (sh Tallinnas) ja Ida-Virumaal. Siseruumides toimuv huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe on lubatud üksnes siis, kui:

 • Osalejate arv grupis on kuni 10 inimest (lisaks neile juhendaja või teener) ning on tagatud, et ei puututa kokku teiste gruppidega.

 • Osalejad kannavad maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ja inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

 • Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist.

 • Teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Vabariigi Valitsuse korralduse terviktekst
 

Täiendavad küsimused ja tugi

 • Haridusvaldkonda puudutavates küsimustes võib pöörduda ministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-postil info@hm.ee.
 • Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu, kuidas kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada, telefonil 7350 750.
 • Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiab Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee
 • Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.

Korraldus kehtib nii riiklikele, munitsipaal- kui ka eraomanduses olevatele üldhariduskoolidele, kus pakutakse õpet gümnaasiumiastmes. Korraldus ei laiene kutsekoolidele, kuna enamike kutseerialade praktiline õpe nõuab kontakttegevusi.

Gümnaasiumides kohapeal tohib distantsõppe perioodil korraldada rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksameid ning nendega seotud konsultatsioone. Samuti tohib koolis kohapeal pakkuda haridustugiteenuseid. Osalejad peavad siiski viibima ruumides hajutatult ning kandma maski või katma suu ja nina. Õpilane ei pea kandma maski või katma suud ega nina, kui see ei ole tervislikel põhjustel, õppe iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Terviseameti korralduse terviktekst
 

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu:

 • Distantsõppe perioodil tuleb koolil koostöös koolipidajaga pakkuda koolilõunat õpilastele, kes seda vajavad. Eelistada tuleks sooja lõunasöögi pakkumist. Kui sooja lõunat ei ole võimalik ohutult korraldada, tuleb see asendada toidupakiga.

 • Distantsõppe korraldamisel tuleb meeles pidada, et õpilastel on õigus saada juhendatud õpet. See tähendab, et õpilastele on antud selged õpijuhised, kust, mida ja kuidas õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge. Samuti tuleb anda tagasisidet õppimise kohta: mis õnnestus hästi, millised olid vead ja millest need võivad olla tingitud ja mida teha selleks, et tehtud vigu parandada ja õpitavast paremini aru saada. Distantsõppe puhul tuleb jälgida, et juhendatud õpe oleks õppetunni ajal tagatud. Õpilasele peab olema tagatud võimalus individuaalseks suhtluspõhiseks juhendamiseks ja tagasisideks.

 • Õppe korraldamisel on abiks Haridus- ja Noorteameti veebilehel olevad materjalid.

 • Keerulistel aegadel on väga oluline vaimse tervise hoidmine. Palju kasulikku vaimse tervise hoidmiseks leiab portaalist Peaasi.ee, kus muuhulgas pakutakse 16-26aastastele noortele tasuta vaimse tervise nõustamist ning kriisiabi kõigile inimestele COVID-19 viiruspuhangu ja selle tagajärgedest tulenevate pingete ja raskustega toimetulekul.

 • Kätte on jõudmas traditsiooniliste jõulupidude aeg. Sel aastal tuleks need korraldada väiksemates gruppides, näiteks klassi- või rühmapõhiselt ning vältida olukordi, kus kogunevad õpilased tervest koolist. Samuti tuleb vältida ürituste korraldamist, kus osalevad erinevate koolide või huvikoolide-ringide õpilased.
   

Piirangud huvi- ja koolitustegevusele

Lisaks jõustuvad täna, 24. novembril piirangud huviharidusele ja huvitegevusele, täiendkoolitustele ja täiendõppele Harjumaal (sh Tallinnas) ja Ida-Virumaal. Siseruumides toimuv huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe on lubatud üksnes siis, kui:

 • Osalejate arv grupis on kuni 10 inimest (lisaks neile juhendaja või teener) ning on tagatud, et ei puututa kokku teiste gruppidega.

 • Osalejad kannavad maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ja inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

 • Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist.

 • Teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Vabariigi Valitsuse korralduse terviktekst
 

Täiendavad küsimused ja tugi

 • Haridusvaldkonda puudutavates küsimustes võib pöörduda ministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-postil info@hm.ee.
 • Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu, kuidas kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada, telefonil 7350 750.
 • Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiab Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee
 • Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.