Uudised

Haridussilma keskkond sai uue ilme ja hõlpsama struktuuri 16. märts HARNO

Haridus- ja Teadusministeerium uuendas Eesti haridusstatistika portaali Haridussilm. Ajakohasema ilme, selgema struktuuriga ning varasemast kasutajasõbralikum keskkond võimaldab teha tõenduspõhiseid haridusotsuseid kiirelt ja mugavalt.


2021. aastal uuele tarkvarale üle viidud Haridussilma keskkond on varasemast interaktiivsem ning annab kasutajatele uusi võimalusi. Uuendusena on loodud valdkonna raportid, mis annavad kiire ja visuaalse ülevaate Eesti hariduse seisust eri valdkondades. Uuendatud on keskkonna ülesehitus ja aruannetel olevad graafikud, mille abil leiavad kasutajad spetsiifilist informatsiooni kiiremini üles.

Keskkonnaga saate tutvuda lehel www.haridussilm.ee. Seoses uuendustega valmis ka keskkonda tutvustav juhendvideo, mille leiate siit.

Haridusstatistika portaal Haridussilm loodi 2013. aastal, et võimaldada kasutajal koostada statistilisi aruandeid ning võrrelda haridusnäitajaid. Keskkond koondab Eesti alus-, üld-, kesk-, kutse- ja kõrghariduse, keele- ja noortevaldkonna statistilised andmed ning tulemuslikkuse näitajaid.

Portaalist leiab info õppeasutuste, hariduskulude, õppejõudude, õpetajate ja tugispetsialistide kohta ning erinevate analüüside tulemusi: õpetajate palgaanalüüs, tööturule sisenemise edukusega seotud näitajaid. Samuti annab keskkond ülevaate haridusstrateegia sihtidest ning nende poole liikumisest. Keskkond sobib igapäevaseks töövahendiks poliitikakujundajatele, haridusspetsialistidele, ajakirjanikele ja kõigile Eesti hariduse huvilistele.

Haridussilm aitab näiteks teada saada, kui palju õpilasi aastate lõikes mõnes koolis õppis, kuhu noored edasi õppima suunduvad või milline on konkreetse kutsekooli õpilaste vanuseline või sooline jaotus. Lapsevanemad saavad andmeid kodukoha koolide kohta ning võimaluse koole erinevate näitajate põhjal võrrelda. Portaalis saab võrrelda ka riigieksamite tulemusi ja andmeid õpetajate keskmise palga kohta piirkonniti.

2021. aastal uuele tarkvarale üle viidud Haridussilma keskkond on varasemast interaktiivsem ning annab kasutajatele uusi võimalusi. Uuendusena on loodud valdkonna raportid, mis annavad kiire ja visuaalse ülevaate Eesti hariduse seisust eri valdkondades. Uuendatud on keskkonna ülesehitus ja aruannetel olevad graafikud, mille abil leiavad kasutajad spetsiifilist informatsiooni kiiremini üles.

Keskkonnaga saate tutvuda lehel www.haridussilm.ee. Seoses uuendustega valmis ka keskkonda tutvustav juhendvideo, mille leiate siit.


Haridusstatistika portaal Haridussilm loodi 2013. aastal, et võimaldada kasutajal koostada statistilisi aruandeid ning võrrelda haridusnäitajaid. Keskkond koondab Eesti alus-, üld-, kesk-, kutse- ja kõrghariduse, keele- ja noortevaldkonna statistilised andmed ning tulemuslikkuse näitajaid.

Portaalist leiab info õppeasutuste, hariduskulude, õppejõudude, õpetajate ja tugispetsialistide kohta ning erinevate analüüside tulemusi: õpetajate palgaanalüüs, tööturule sisenemise edukusega seotud näitajaid. Samuti annab keskkond ülevaate haridusstrateegia sihtidest ning nende poole liikumisest. Keskkond sobib igapäevaseks töövahendiks poliitikakujundajatele, haridusspetsialistidele, ajakirjanikele ja kõigile Eesti hariduse huvilistele.

Haridussilm aitab näiteks teada saada, kui palju õpilasi aastate lõikes mõnes koolis õppis, kuhu noored edasi õppima suunduvad või milline on konkreetse kutsekooli õpilaste vanuseline või sooline jaotus. Lapsevanemad saavad andmeid kodukoha koolide kohta ning võimaluse koole erinevate näitajate põhjal võrrelda. Portaalis saab võrrelda ka riigieksamite tulemusi ja andmeid õpetajate keskmise palga kohta piirkonniti.