Uudised

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub tunnustama ettevõtlikke õppureid ja õpetajaid 30. september HARNO

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles tunnustama ettevõtlikke õppureid ja õpetajaid ning silmapaistvaid ettevõtlusõppe edendajaid ja mentoreid. Kandidaate parimate tunnustamiseks saab esitada viies kategoorias kuni 9. oktoobrini ettevõtlusõppe programmi veebilehel.


Haridus- ja Teadusministeeriumi programmijuht Kristi Ploom märkis, et ettevõtmise eesmärk on tõsta esile tublisid inimesi, kes panustavad ettevõtlusõppesse oma põhitöös või muude kohustuste kõrvalt. „Märkame neid, kes loovalt ja inspireerivalt aitavad kaasa sellele, et meie noored julgeks ette võtta ja oleks oma ettevõtmistes edukad, samuti oskaks ka vigadest õppida. Toome tegusaid noori teistele eeskujuks. Igaüks saab anda oma panuse, et parimad ettevõtlikud ja ettevõtlusõppe edendajad pälviksid teenitud tunnustuse ning et nende põnevatest ettevõtmistest ka teised rohkem teada ja õppida saaks,“ sõnas Ploom.

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse ettevõtlusõpet edendavaid inimesi ja meeskondi neljandat korda.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlusõppes moodustatud meeskonda, kes on ettevõtlusõppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi.

Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe edendaja tunnustatakse meeskonda, organisatsiooni või asutust, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlusõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ettevõtluse või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.

Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe mentor tunnustatakse ettevõtjat või ettevõtlikku töötajat, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.

Tiitliga Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija tunnustatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlusõppe programmi tegevustesse ja arendamisse  ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Laureaadid valib programmi esindajatest koosnev komisjon, võitjad kuulutatakse välja 4. novembril konverentsil „Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom“.

Tunnustuskonkursi statuut ja kandidaadi esitamine

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu elluviija on Haridus- ja Teadusministeerium, toetab Euroopa Sotsiaalfond. Programmi partnerid on Harno, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, EBS, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Maakondlike arenduskeskuste võrgustik, Junior Achievement Eesti, Eesti Maaülikool ning osalevad ka Teenusmajanduskoda, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tööandjate Keskliit, samuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium.

Haridus- ja Teadusministeeriumi programmijuht Kristi Ploom märkis, et ettevõtmise eesmärk on tõsta esile tublisid inimesi, kes panustavad ettevõtlusõppesse oma põhitöös või muude kohustuste kõrvalt. „Märkame neid, kes loovalt ja inspireerivalt aitavad kaasa sellele, et meie noored julgeks ette võtta ja oleks oma ettevõtmistes edukad, samuti oskaks ka vigadest õppida. Toome tegusaid noori teistele eeskujuks. Igaüks saab anda oma panuse, et parimad ettevõtlikud ja ettevõtlusõppe edendajad pälviksid teenitud tunnustuse ning et nende põnevatest ettevõtmistest ka teised rohkem teada ja õppida saaks,“ sõnas Ploom.

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse ettevõtlusõpet edendavaid inimesi ja meeskondi neljandat korda.


Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlusõppes moodustatud meeskonda, kes on ettevõtlusõppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi.

Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe edendaja tunnustatakse meeskonda, organisatsiooni või asutust, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlusõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ettevõtluse või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.

Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe mentor tunnustatakse ettevõtjat või ettevõtlikku töötajat, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.

Tiitliga Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija tunnustatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlusõppe programmi tegevustesse ja arendamisse  ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Laureaadid valib programmi esindajatest koosnev komisjon, võitjad kuulutatakse välja 4. novembril konverentsil „Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom“.

Tunnustuskonkursi statuut ja kandidaadi esitamine

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu elluviija on Haridus- ja Teadusministeerium, toetab Euroopa Sotsiaalfond. Programmi partnerid on Harno, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, EBS, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Maakondlike arenduskeskuste võrgustik, Junior Achievement Eesti, Eesti Maaülikool ning osalevad ka Teenusmajanduskoda, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tööandjate Keskliit, samuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium.