Uudised

Eestis said tervitus- ja sisseelamismaterjalid üle 2000 uue välistudengi 24. september HARNO

Septembris alustasid Eesti kõrgkoolides õpinguid uued tasemeõppe ja Erasmus+ välistudengid, kes said Study in Estonia tervitus- ja sisseelamismaterjalid,mis lihtsustavad nende esmast Eestis kohanemist.


Kui eelmisel õppeaastal (2019/2020) said tervitusmaterjalid ligi 3500 uut välistudengit, siis alanud õppeaastal on õpinguid alustanud välistudengite arv väiksem. Welcome Bag sisaldas sellel aastal muu hulgas trükist “Survival Guide for International Students”, Eestis töötamise võimalusi tutvustavat infot algatuselt Work in Estonia ning e-residentsuse infomaterjale.

Tervitusmaterjalid said oma välistudengitele jagada kõik ingliskeelsetele õppekavadele tudengeid vastu võtvad Eesti kõrgkoolid – Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Maaülikool, Estonian Business School, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiukõrgkool ja Tartu Ülikool.

Study in Estonia tegevused on peamiselt seotud välistudengite Eesti kõrgkoolidesse värbamise ning Eesti tööturu võimaluste tutvustamisega.

"Meie eesmärk ei ole neid ainult siia õppima kutsuda, vaid tekitada sügavam side Eestiga, et peale lõpetamist tahaksid talendid siia edasi ka tööle jääda,” kommenteeris Study in Estonia turundusspetsialist Triinu Lillepalu.

"Välistudengite arv on Eestis iga aastaga kasvanud ning meie tervituskottide eesmärk on aidata välistudengid stardipakult võimalikult hästi akadeemilisse ellu. Kui keskmine turist jääb Eestisse mõneks päevaks või nädalaks, siis tasemeõppe välistudeng jääb Eestisse mitmeks aastaks. Ta tarbib Eesti teenuseid kogu siin oldud perioodi jooksul, ja tema kogemus toob kasu nii akadeemilisele maailmale kui ka majandusele järgnevate aastakümnete jooksul, olgu see siis Eestis või laias maailmas,“ täiendas Lillepalu.

Täpne riiklik statistika 2020. aastal õpinguid alustanud välistudengite kohta selgub lähikuude jooksul.

Study in Estonia on Eestit kui kvaliteetset kõrgharidusvõimalusi pakkuvat maad tutvustav  koostööalgatus. Tegevustes osalevad kõik Eesti kõrgkoolid, kus võimalik õppida vähemalt ühel täies mahus inglise keeles õpetataval ja rahvusvaheliselt tunnustatud tasemeõppe kaval. Study in Estonia tegevusi koordineerib Haridus- ja Noorteamet programmi Dora Pluss raames, mida viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil.

Kui eelmisel õppeaastal (2019/2020) said tervitusmaterjalid ligi 3500 uut välistudengit, siis alanud õppeaastal on õpinguid alustanud välistudengite arv väiksem. Welcome Bag sisaldas sellel aastal muu hulgas trükist “Survival Guide for International Students”, Eestis töötamise võimalusi tutvustavat infot algatuselt Work in Estonia ning e-residentsuse infomaterjale.

Tervitusmaterjalid said oma välistudengitele jagada kõik ingliskeelsetele õppekavadele tudengeid vastu võtvad Eesti kõrgkoolid – Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Maaülikool, Estonian Business School, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiukõrgkool ja Tartu Ülikool.

Study in Estonia tegevused on peamiselt seotud välistudengite Eesti kõrgkoolidesse värbamise ning Eesti tööturu võimaluste tutvustamisega.


"Meie eesmärk ei ole neid ainult siia õppima kutsuda, vaid tekitada sügavam side Eestiga, et peale lõpetamist tahaksid talendid siia edasi ka tööle jääda,” kommenteeris Study in Estonia turundusspetsialist Triinu Lillepalu.

"Välistudengite arv on Eestis iga aastaga kasvanud ning meie tervituskottide eesmärk on aidata välistudengid stardipakult võimalikult hästi akadeemilisse ellu. Kui keskmine turist jääb Eestisse mõneks päevaks või nädalaks, siis tasemeõppe välistudeng jääb Eestisse mitmeks aastaks. Ta tarbib Eesti teenuseid kogu siin oldud perioodi jooksul, ja tema kogemus toob kasu nii akadeemilisele maailmale kui ka majandusele järgnevate aastakümnete jooksul, olgu see siis Eestis või laias maailmas,“ täiendas Lillepalu.

Täpne riiklik statistika 2020. aastal õpinguid alustanud välistudengite kohta selgub lähikuude jooksul.

Study in Estonia on Eestit kui kvaliteetset kõrgharidusvõimalusi pakkuvat maad tutvustav  koostööalgatus. Tegevustes osalevad kõik Eesti kõrgkoolid, kus võimalik õppida vähemalt ühel täies mahus inglise keeles õpetataval ja rahvusvaheliselt tunnustatud tasemeõppe kaval. Study in Estonia tegevusi koordineerib Haridus- ja Noorteamet programmi Dora Pluss raames, mida viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil.