Uudised

Eesti jagab Ukrainas kutsehariduse reformikogemust 25. jaanuar HARNO

Eelmise nädala lõpus toimus EL programmi “Better Skills for Modern Ukraine” (EU4Skills), mille partneriks on ka HARNO  ja Ukraina haridusministeeriumi esimene töögrupi koosolek.


Töögrupi tegevuste eesmärgiks on alustada kutseõppe reformi osana kontseptuaalsete aluste välja töötamist Ukraina kutsekoolide võrgu optimeerimiseks. Projekti kaasatud Eesti eksperdid, Raul Ammer ja Andres Pung, jagasid Eesti kutsehariduse reformi kogemust ning tutvustasid Ukraina kolleegidele kriteeriumeid ja indikaatoreid, mida peaks arvesse võtma koolivõrgu analüüsimisel.

Kohtumisel osalesid Ukraina haridus- ja teadusministri asetäitja Igor Garbaruk, Kutsehariduse direktoraadi peadirektor Iryna Shumik, Ülemraada hariduse, teaduse ja innovatsiooni komisjoni kutse- ja erialase kõrghariduse alakomitee juht Olga Koval, tööandjate esindajad ning regioonide haridusjuhid.

Programmi viib ellu juhtpartnerina Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  Teisteks partneriteks on Soome Haridusamet (EDUFI) ja Poola Solidaarsusfond (PSF). Eestit esindab konsortsiumis Hariduse ja Noorteamet. HARNO eesmärgiks projektis on Ukraina kutsehariduse reformide elluviimise toetamine läbi Eesti kogemuse ja nõustamise.

Projekti finantseerib Euroopa Liit ja 4 liikmesriiki: Saksamaa, Poola, Soome ja Eesti. Eesti projekti kaasrahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Töögrupi tegevuste eesmärgiks on alustada kutseõppe reformi osana kontseptuaalsete aluste välja töötamist Ukraina kutsekoolide võrgu optimeerimiseks. Projekti kaasatud Eesti eksperdid, Raul Ammer ja Andres Pung, jagasid Eesti kutsehariduse reformi kogemust ning tutvustasid Ukraina kolleegidele kriteeriumeid ja indikaatoreid, mida peaks arvesse võtma koolivõrgu analüüsimisel.

Kohtumisel osalesid Ukraina haridus- ja teadusministri asetäitja Igor Garbaruk, Kutsehariduse direktoraadi peadirektor Iryna Shumik, Ülemraada hariduse, teaduse ja innovatsiooni komisjoni kutse- ja erialase kõrghariduse alakomitee juht Olga Koval, tööandjate esindajad ning regioonide haridusjuhid.


Programmi viib ellu juhtpartnerina Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  Teisteks partneriteks on Soome Haridusamet (EDUFI) ja Poola Solidaarsusfond (PSF). Eestit esindab konsortsiumis Hariduse ja Noorteamet. HARNO eesmärgiks projektis on Ukraina kutsehariduse reformide elluviimise toetamine läbi Eesti kogemuse ja nõustamise.

Projekti finantseerib Euroopa Liit ja 4 liikmesriiki: Saksamaa, Poola, Soome ja Eesti. Eesti projekti kaasrahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.