Uudised

Eesti hariduse infosüsteemid said kvaliteetsema ja stabiilsema alustaristu 30. detsember HARNO

Haridus- ja Noorteamet suurendas virtualiseerimis- ehk pilveklastri ressursse ligi veerandi võrra. Tänu pilveklastri täiendamisele said Eesti hariduse infosüsteemid kvaliteetsema ja stabiilsema alustaristu, mis tagab haridussüsteemi ladusa toimimise nii kontakt- kui distantsõppe tingimustes.


Kui tavalisel sülearvutil on enamasti 2-4, paremal juhul kuni 8 tuuma ja 4-16 GB RAM-i, siis Harno lisas pilveklastrisse 384 arvutustuuma ning 768 GB muutmälu (RAM).

Harno majutab enamikku oma teenustest ja infosüsteemidest enda pilveklastris ning kasutab selleks vabavaralist ja koosvõimelist tarkvara. Infosüsteeme hooldab ja haldab Harno taristu büroo, mis tagab tugeva tehnilise teadmuse taristu ülesehitusest ja kasutusest ning sünergia nii tarkvaraarendajate kui ka tooteomanikega.

„Privaatpilve eelis seisneb ühiste jagatud ressursside kasutamises. Seeläbi tagatakse süsteemi käideldavus, kus ühe komponendi võimalik häire ei halva kogu terviku tööd,“ selgitab Harno tehnoloogia juhtimise osakonna taristu büroo juhataja Sten Aus. „Pilvelahenduste kasutamine annab meile võimaluse muuta dünaamiliselt infosüsteemide ja teenuste kasutamiseks ressursse. Näiteks saame eksamiperioodi või koolide distantsõppe ajal lisada virtuaalserveritele nii jõudlust kui salvestusmahtu. Tulemuseks on Eesti haridussüsteemi ladus toimimine nii kontakt- kui distantsõppe tingimustes.“

Harno „pilve" on majutatud infosüsteemid SAIS, EIS, E-koolikott, Haridusportaal, Juhan, Tahvel, HarID, koolide veebiplatvorm, Eesti haridus- ja teadusasutuste vahelise autentimise ja autoriseerimise taristu TAAT jm.

Lisaks infosüsteemide majutusele, hooldusele ja haldusele pakub taristu büroo vajalikke tugiteenuseid: X-tee jaoks turvaserverit, täpse aja serverit (NTP), arvutite omavahelise suhtluse jaoks nimelahendust (DNS) ja teisi teenuseid.

Kui tavalisel sülearvutil on enamasti 2-4, paremal juhul kuni 8 tuuma ja 4-16 GB RAM-i, siis Harno lisas pilveklastrisse 384 arvutustuuma ning 768 GB muutmälu (RAM).

Harno majutab enamikku oma teenustest ja infosüsteemidest enda pilveklastris ning kasutab selleks vabavaralist ja koosvõimelist tarkvara. Infosüsteeme hooldab ja haldab Harno taristu büroo, mis tagab tugeva tehnilise teadmuse taristu ülesehitusest ja kasutusest ning sünergia nii tarkvaraarendajate kui ka tooteomanikega.


„Privaatpilve eelis seisneb ühiste jagatud ressursside kasutamises. Seeläbi tagatakse süsteemi käideldavus, kus ühe komponendi võimalik häire ei halva kogu terviku tööd,“ selgitab Harno tehnoloogia juhtimise osakonna taristu büroo juhataja Sten Aus. „Pilvelahenduste kasutamine annab meile võimaluse muuta dünaamiliselt infosüsteemide ja teenuste kasutamiseks ressursse. Näiteks saame eksamiperioodi või koolide distantsõppe ajal lisada virtuaalserveritele nii jõudlust kui salvestusmahtu. Tulemuseks on Eesti haridussüsteemi ladus toimimine nii kontakt- kui distantsõppe tingimustes.“

Harno „pilve" on majutatud infosüsteemid SAIS, EIS, E-koolikott, Haridusportaal, Juhan, Tahvel, HarID, koolide veebiplatvorm, Eesti haridus- ja teadusasutuste vahelise autentimise ja autoriseerimise taristu TAAT jm.

Lisaks infosüsteemide majutusele, hooldusele ja haldusele pakub taristu büroo vajalikke tugiteenuseid: X-tee jaoks turvaserverit, täpse aja serverit (NTP), arvutite omavahelise suhtluse jaoks nimelahendust (DNS) ja teisi teenuseid.