Meie lood

E-testide katsetused 26. august HARNO


Haridus- ja Noorteamet arendab Digipöörde programmi raames välja uusi e-hindamisvahendeid (sh e-tasemetööd, e-eksamid). Üldhariduskoolidele mõeldud e-teste arendatakse järgmistes valdkondades: loodusvaldkond, sotsiaalvaldkond, matemaatika, keel ja kirjandus, võõrkeeled, eesti keel teise keelena. 

E-testide arendamise üks oluline osa on uute testide katsetamine, milles on võimalik osaleda kõikidel Eesti üldhariduskoolidel.

E-testide katsetuste ajakava

Testide arendamist ja katsetamist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Haridus- ja Noorteamet arendab Digipöörde programmi raames välja uusi e-hindamisvahendeid (sh e-tasemetööd, e-eksamid). Üldhariduskoolidele mõeldud e-teste arendatakse järgmistes valdkondades: loodusvaldkond, sotsiaalvaldkond, matemaatika, keel ja kirjandus, võõrkeeled, eesti keel teise keelena. 

E-testide arendamise üks oluline osa on uute testide katsetamine, milles on võimalik osaleda kõikidel Eesti üldhariduskoolidel.

E-testide katsetuste ajakava

Testide arendamist ja katsetamist toetab Euroopa Sotsiaalfond.