Uudised

E-koolikott saab 5-aastaseks ja kutsub õpetajaid osalema digitaalse õppevara loomise konkursil 10. märts HARNO

Eelmisel aastal konkursil osalenud õpetajad jagavad oma kogemusi ja julgustavad kõiki õpetajad digitaalseid õppematerjale looma ning konkursist osa võtma.


Konkursil lähevad arvesse alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajate esitatud õppematerjalid, mis on laetud E-koolikotti perioodil 01.08.2020 — 15.03.2021. 

 
Viljandi Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Aari Juhansoni jaoks tundus E-koolikoti konkurss põnev ettevõtmine. „Olen päris pikalt juba õpetaja olnud, aga ikka selgub, et midagi on veel vaja lisaks sellele, mis on õpikus või mälupulgal valmis. Minu jaoks on oluline, et õppematerjal oleks õpilase jaoks võimalikult loogiline ja et sõnavara saaks kinnistatud. Aeg-ajalt kaevan välja vanu märkmeid, kohendan ja lisan uusi juppe. Materjale peab pidevalt uuendama, sest õpilased on erinevad. Sageli on lihtsam materjal ise luua, mitte kulutada tohutult aega otsingutele, leitu läbivaatamisele ja sobivuse kontrollimisele.” Juhanson leiab, et E-koolikott on asjalik koht õppevara jagamiseks, materjalid on hästi korrastatud ja lihtsalt leitavad. See oli ka üks peamisi põhjuseid, miks ta otsustas konkursil osaleda.  

Juhanson on väga rahul ka konkursi tagasisidega, saades infot selle kohta, mida veel kohendada ja lihvida. „Tundsin, et minu pingutusi toetatakse ja hinnatakse. Meile kõigile ju meeldib, kui kellelgi meie tööst kasu on, selles osas on E-koolikott kindlasti päris mõnus varasalv. Võin öelda, et tänu E-koolikotile olen saanud paarile nooremale kolleegilegi materjale ja linke saata. Nii on neil veidigi kergem ja saavad kompaktse tunni materjali, mida ise edasi arendada. Aga vähemasti on vundament olemas. Kindlasti soovin E-koolikotti veel materjale lisada!“  

Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Aili Tervonen otsustas osaleda E-koolikoti konkursil, kuna oli olemas idee mida ja kuidas teha ning õnneks ka väike ajaline ressurss. Viimane oli paraku tähtis komponent. „Õppevara loomine on mõnus loominguline protsess: uued digivahendid, uued ideed ja vaatenurgad. Konkursi abil on hea oma õppeülesanded üle vaadata ja kaasajastada. Kuna inimene mõtleb piltidena ja õpib kogedes, siis püüan oma praktilist õppeprotsessi toetada visuaaliga.“ Kontakti hoidmine materjali loojatega on väärtuslik ja annab mõista, et tegevus, mida õpetajad teevad on väga hinnatud.  „Õppevara loomine on kõigepealt eneseareng. Kasu on selles, et tööriistakast täieneb ja sealt on võtta vahendeid väga erinevateks juhtumiteks, mida igapäevaelu toob. Mina saan inspireerida teisi läbi rõõmu ja rahulolu, mida pakub rikastatud ja mitmekesine õppeprotsess. Kindlasti on tähtis avatult oma tehtu tutvustamine, teiste julgustamine katsetusteks ja õppijate tagasiside.”  

Oma kogemust jagab ka Pärnu Raja lasteaia liikumisõpetaja Karin Kaugeranna. „Eelkõige motiveeris mind osalema võimalus panustada alusharidusse, luua laste ja õpetajate jaoks teemakohast eestikeelset õppevara, mis oleks muuhulgas kasutatav ka digitaalsel kujul, näiteks digitaalsed töölehed, mängud, animatsioonid. Loomulikult mõjutas otsust osalemiseks ka auhinnafond.“ Kaugeranna usub, et mis ise tehtud, see hästi tehtud. Tuginedes laste huvile, arengupotentsiaalile ja mänguoskustele, saab läbi uue õppevara loomise aidata kaasa tuleviku õppija ja hariduskeskkonna kujunemisele: mänguline, lõimuv, isiksust võimestav ja innustav individualiseeritud õpe. „Tegutsedes lastega igapäevaselt rühmas, on olnud olukord, kus oleks vaja leida kiirelt sobivaid, lastele huvipakkuvaid ja arendavaid eestikeelseid materjale. Seetõttu on suurepärane, et selline koht olemas on, kust vajadusel mõtteid koguda ja olemasolevat materjali õppetöös kasutada. Eestis on väga palju pädevaid, loovaid ja innovaatilisi õpetajaid, kelle osalemine antud konkursil toetaks eelkõige teisi õpetajaid, sealhulgas alustavaid pedagooge. Samuti on see hea võimalus täiendada ennast digitaalsete õpivõimaluste pidevalt muutuvas maalimas,” julgustab Kaugeranna õpetajaid osalema. 

Viljandi Kutseõppekeskuse õpetaja Ryan Sandberg osales E-koolikoti digitaalse õppevara loomise konkursil ja sai auhinna inglise keele õppevideote eest. Ryan innustab õpetajaid käimasoleval E-koolikoti konkursil oma oskusi proovile panema: „E-koolikoti konkursil osalemine on hea võimalus – saan teha videoid oma õpilaste jaoks, samal ajal jagada neid ka teistega. Distantsõppe perioodil on olnud neist kõigile suur abi. Kindlasti võiksid õpetajad omaloodud materjale kolleegidega jagada, sest mida rohkem materjale on, seda suurem valik ja mitmekesisemaks saab õppetunnid teha,“ tõdeb Sandberg.  

E- koolikoti vajalikkuse võtab kokku ka kutseõpetaja Ülle Kübarsepp, keda innustav kolleeg suunas oma materjale jagama. „Filmide ja piltide järgi on hea õppida, eriti kaugõppes. Hindan ka seda, et tasustatakse tööd, mida teed. Samuti ühtlustab see Eestis parimat õppetaset. E-koolikott on koht, kust leian vajalikke materjale ning loomulikult on tore vaadata, mida teised teevad.“  

Uuri täpsemalt konkursi kohta ja lae oma materjal E-koolikotti 15. märtsiks www.e-koolikott.ee. 

 

Konkursil lähevad arvesse alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajate esitatud õppematerjalid, mis on laetud E-koolikotti perioodil 01.08.2020 — 15.03.2021. 


 
Viljandi Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Aari Juhansoni jaoks tundus E-koolikoti konkurss põnev ettevõtmine. „Olen päris pikalt juba õpetaja olnud, aga ikka selgub, et midagi on veel vaja lisaks sellele, mis on õpikus või mälupulgal valmis. Minu jaoks on oluline, et õppematerjal oleks õpilase jaoks võimalikult loogiline ja et sõnavara saaks kinnistatud. Aeg-ajalt kaevan välja vanu märkmeid, kohendan ja lisan uusi juppe. Materjale peab pidevalt uuendama, sest õpilased on erinevad. Sageli on lihtsam materjal ise luua, mitte kulutada tohutult aega otsingutele, leitu läbivaatamisele ja sobivuse kontrollimisele.” Juhanson leiab, et E-koolikott on asjalik koht õppevara jagamiseks, materjalid on hästi korrastatud ja lihtsalt leitavad. See oli ka üks peamisi põhjuseid, miks ta otsustas konkursil osaleda.  

Juhanson on väga rahul ka konkursi tagasisidega, saades infot selle kohta, mida veel kohendada ja lihvida. „Tundsin, et minu pingutusi toetatakse ja hinnatakse. Meile kõigile ju meeldib, kui kellelgi meie tööst kasu on, selles osas on E-koolikott kindlasti päris mõnus varasalv. Võin öelda, et tänu E-koolikotile olen saanud paarile nooremale kolleegilegi materjale ja linke saata. Nii on neil veidigi kergem ja saavad kompaktse tunni materjali, mida ise edasi arendada. Aga vähemasti on vundament olemas. Kindlasti soovin E-koolikotti veel materjale lisada!“  

Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Aili Tervonen otsustas osaleda E-koolikoti konkursil, kuna oli olemas idee mida ja kuidas teha ning õnneks ka väike ajaline ressurss. Viimane oli paraku tähtis komponent. „Õppevara loomine on mõnus loominguline protsess: uued digivahendid, uued ideed ja vaatenurgad. Konkursi abil on hea oma õppeülesanded üle vaadata ja kaasajastada. Kuna inimene mõtleb piltidena ja õpib kogedes, siis püüan oma praktilist õppeprotsessi toetada visuaaliga.“ Kontakti hoidmine materjali loojatega on väärtuslik ja annab mõista, et tegevus, mida õpetajad teevad on väga hinnatud.  „Õppevara loomine on kõigepealt eneseareng. Kasu on selles, et tööriistakast täieneb ja sealt on võtta vahendeid väga erinevateks juhtumiteks, mida igapäevaelu toob. Mina saan inspireerida teisi läbi rõõmu ja rahulolu, mida pakub rikastatud ja mitmekesine õppeprotsess. Kindlasti on tähtis avatult oma tehtu tutvustamine, teiste julgustamine katsetusteks ja õppijate tagasiside.”  

Oma kogemust jagab ka Pärnu Raja lasteaia liikumisõpetaja Karin Kaugeranna. „Eelkõige motiveeris mind osalema võimalus panustada alusharidusse, luua laste ja õpetajate jaoks teemakohast eestikeelset õppevara, mis oleks muuhulgas kasutatav ka digitaalsel kujul, näiteks digitaalsed töölehed, mängud, animatsioonid. Loomulikult mõjutas otsust osalemiseks ka auhinnafond.“ Kaugeranna usub, et mis ise tehtud, see hästi tehtud. Tuginedes laste huvile, arengupotentsiaalile ja mänguoskustele, saab läbi uue õppevara loomise aidata kaasa tuleviku õppija ja hariduskeskkonna kujunemisele: mänguline, lõimuv, isiksust võimestav ja innustav individualiseeritud õpe. „Tegutsedes lastega igapäevaselt rühmas, on olnud olukord, kus oleks vaja leida kiirelt sobivaid, lastele huvipakkuvaid ja arendavaid eestikeelseid materjale. Seetõttu on suurepärane, et selline koht olemas on, kust vajadusel mõtteid koguda ja olemasolevat materjali õppetöös kasutada. Eestis on väga palju pädevaid, loovaid ja innovaatilisi õpetajaid, kelle osalemine antud konkursil toetaks eelkõige teisi õpetajaid, sealhulgas alustavaid pedagooge. Samuti on see hea võimalus täiendada ennast digitaalsete õpivõimaluste pidevalt muutuvas maalimas,” julgustab Kaugeranna õpetajaid osalema. 

Viljandi Kutseõppekeskuse õpetaja Ryan Sandberg osales E-koolikoti digitaalse õppevara loomise konkursil ja sai auhinna inglise keele õppevideote eest. Ryan innustab õpetajaid käimasoleval E-koolikoti konkursil oma oskusi proovile panema: „E-koolikoti konkursil osalemine on hea võimalus – saan teha videoid oma õpilaste jaoks, samal ajal jagada neid ka teistega. Distantsõppe perioodil on olnud neist kõigile suur abi. Kindlasti võiksid õpetajad omaloodud materjale kolleegidega jagada, sest mida rohkem materjale on, seda suurem valik ja mitmekesisemaks saab õppetunnid teha,“ tõdeb Sandberg.  

E- koolikoti vajalikkuse võtab kokku ka kutseõpetaja Ülle Kübarsepp, keda innustav kolleeg suunas oma materjale jagama. „Filmide ja piltide järgi on hea õppida, eriti kaugõppes. Hindan ka seda, et tasustatakse tööd, mida teed. Samuti ühtlustab see Eestis parimat õppetaset. E-koolikott on koht, kust leian vajalikke materjale ning loomulikult on tore vaadata, mida teised teevad.“  

Uuri täpsemalt konkursi kohta ja lae oma materjal E-koolikotti 15. märtsiks www.e-koolikott.ee.