Uudised

“Digivõtme” kevadised koolitused toetavad aineõpetaja digipädevusi 15. märts HARNO

Kutsume õpetajaid ka sel kevadel digipädevusi edasi arendama. Koolitused võimaldavad leida õpetajatel ainetundi kõige sobivamad digivahendid.


“Digivõti” keskendub viiele erinevale digipädevusele

Koolitusprogramm “Digivõti” on välja töötatud aineõpetajatele. 

Ainevaldkonna koolitused on mõeldud:

 • lasteaia- ja klassiõpetajatele; 
 • eesti keele ja kirjanduse õpetajatele; 
 • võõrkeelte, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele; 
 • matemaatikaõpetajatele;
 • loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajatele; 
 • kunsti, tehnoloogia ja kehalise kasvatuse õpetajatele. 

Koolituse raames läbitakse viis põhilist digipädevust: info- ja andmekorjeoskus, suhtlus ja koostöö digikeskkonnas, digisisu loome ehk oskus digivahenditega uusi asju luua, digiturvalisus ja probleemilahendus. 

Veebipõhine aga praktiline koolitus 

Digivõtme programmi kõik koolitused on veebipõhised. Digivõtme koolitused toetavad sisuliselt distantsõppe läbiviimist: õpetaja läbib viis teemat eesmärgiga toetada oma õppijate digipädevusi. Teadmised omandatakse praktilisel viisil: koolituse keskmes on õpilugu, mille iga õpetaja loob ja distantsõppes või võimalusel klassis õpilastega läbi katsetab. Veebipõhist koolitust pelgama ei pea, sest abiks on kogenud praktikutest koolitajad.

Õpilugu annab raami oskuste omandamiseks

Koolituse keskmesse on seatud õpilugu. “Õpilugu on komplekt tegevusi, mis keskendub vajalike oskuste saavutamisele ja teemade õpetamisele,“ ütles “Digivõtme“ koolitaja Lilleküla Gümnaasiumi haridustehnoloog Meeri Sild. „Õpiloo puhul on aktiivne pool õppija. Õpetaja teeb eeltöö, planeerib tegevused, eesmärgid ja vahendid. Õppija  hakkab enamasti koos grupiga ülesandeid lahendama ja looma. See on justkui raamistik kindla teema ja oskuste omandamiseks.“

Üheskoos lihvime õpilugu paremaks 

“Digivõtme” koolitustel õpib õpetaja koos õpilastega. Õpetaja saab uusi digivahendeid ja metoodikaid turvaliselt katsetada nii klassis kui distantsõppes: koolitajatelt ja kaasõppijatelt saab iga hetk abi küsida, mis võimaldab õpilugu paremaks lihvida.

Eelmise kevade kogemus

Eelmise kevadise ootamatu distantsõppe ajal toimunud “Digivõtme” koolitused lõpetas 252 õpetajat. Koolitajad leidsid, et eelmisest kevadisest distantsõppest kujunes osalejatele isegi omamoodi lisamotivaator, kuna uusi digiteadmisi oli vaja just tol hetkel. Õpitu pandi kohe praktikasse. Koolitustel tekkinud õpikogukonnast oli kriisiperioodil palju abi - osaleti rühmatöödes ja õpiti üksteiselt. Koolitajad leidsid, et lõputöödena tehtud õpilood olid väga tugevad.  

Mida arvavad eelmisel kevadel osalenud õpetajad “Digivõtmest”?

 • “Mul ei olnud enne aimugi, kui palju saab rikastada õppimist olemasoleva materjaliga, kippusin enne kõik materjalid ise koostama.”
 • “See kursus võttis netihirmu maha. Siiani ei julgenud paljusid lehti avada, nüüd orienteerun poole paremini süsteemis.”
 • “Algul tundus, et kuhu ma nüüd sattusin. Kuid lõpuks hakkas meeldima, et pidin õpilastele ettevalmistama ka teistmoodi ülesandeid, kui vaid õpik ja vihik, tahvel ja kriit.”
 • “Mulle meeldisid kursuse juhendajad. Mul on tunne, et nad on 24 tundi valves koolitujate töid ootamas ja koheselt tagasisidet andmas. Tõeliselt vahva tunne!”
 • “Rahu ja leidlikkust, millega meid suunati ka kursuse ajale sattunud eriolukorral.”

Registreerimiseks avatud uued koolitused

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: suhtlus ja koostöö ning sisuloome kunsti- ja tehnoloogiaainetes ning kehalises kasvatuses

22.03.2021-11.04.2021. Registreeru SIIN.

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus

05.04.2021 - 06.06.2021. Registreeru SIIN.

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus

05.04.2021 - 06.06.2021. Registreeru SIIN. 

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale

05.04.2021 - 06.06.2021. Registreeru SIIN.

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: info- ja andmekirjaoskus ning hindamine kunsti- ja tehnoloogiaainetes ning kehalises kasvatuses

12.04.2021-02.05.2021. Registreeru SIIN

Lisainfo: 

Triin Kaasik

koolituskeskuse digivaldkonna koolituste projektijuht

Haridus- ja Noorteamet

triin.kaasik@harno.ee 

“Digivõti” keskendub viiele erinevale digipädevusele

Koolitusprogramm “Digivõti” on välja töötatud aineõpetajatele. 

Ainevaldkonna koolitused on mõeldud:

 • lasteaia- ja klassiõpetajatele; 
 • eesti keele ja kirjanduse õpetajatele; 
 • võõrkeelte, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele; 
 • matemaatikaõpetajatele;
 • loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajatele; 
 • kunsti, tehnoloogia ja kehalise kasvatuse õpetajatele. 

Koolituse raames läbitakse viis põhilist digipädevust: info- ja andmekorjeoskus, suhtlus ja koostöö digikeskkonnas, digisisu loome ehk oskus digivahenditega uusi asju luua, digiturvalisus ja probleemilahendus. 

Veebipõhine aga praktiline koolitus 

Digivõtme programmi kõik koolitused on veebipõhised. Digivõtme koolitused toetavad sisuliselt distantsõppe läbiviimist: õpetaja läbib viis teemat eesmärgiga toetada oma õppijate digipädevusi. Teadmised omandatakse praktilisel viisil: koolituse keskmes on õpilugu, mille iga õpetaja loob ja distantsõppes või võimalusel klassis õpilastega läbi katsetab. Veebipõhist koolitust pelgama ei pea, sest abiks on kogenud praktikutest koolitajad.

Õpilugu annab raami oskuste omandamiseks

Koolituse keskmesse on seatud õpilugu. “Õpilugu on komplekt tegevusi, mis keskendub vajalike oskuste saavutamisele ja teemade õpetamisele,“ ütles “Digivõtme“ koolitaja Lilleküla Gümnaasiumi haridustehnoloog Meeri Sild. „Õpiloo puhul on aktiivne pool õppija. Õpetaja teeb eeltöö, planeerib tegevused, eesmärgid ja vahendid. Õppija  hakkab enamasti koos grupiga ülesandeid lahendama ja looma. See on justkui raamistik kindla teema ja oskuste omandamiseks.“

Üheskoos lihvime õpilugu paremaks 

“Digivõtme” koolitustel õpib õpetaja koos õpilastega. Õpetaja saab uusi digivahendeid ja metoodikaid turvaliselt katsetada nii klassis kui distantsõppes: koolitajatelt ja kaasõppijatelt saab iga hetk abi küsida, mis võimaldab õpilugu paremaks lihvida.

Eelmise kevade kogemus

Eelmise kevadise ootamatu distantsõppe ajal toimunud “Digivõtme” koolitused lõpetas 252 õpetajat. Koolitajad leidsid, et eelmisest kevadisest distantsõppest kujunes osalejatele isegi omamoodi lisamotivaator, kuna uusi digiteadmisi oli vaja just tol hetkel. Õpitu pandi kohe praktikasse. Koolitustel tekkinud õpikogukonnast oli kriisiperioodil palju abi - osaleti rühmatöödes ja õpiti üksteiselt. Koolitajad leidsid, et lõputöödena tehtud õpilood olid väga tugevad.  

Mida arvavad eelmisel kevadel osalenud õpetajad “Digivõtmest”?

 • “Mul ei olnud enne aimugi, kui palju saab rikastada õppimist olemasoleva materjaliga, kippusin enne kõik materjalid ise koostama.”
 • “See kursus võttis netihirmu maha. Siiani ei julgenud paljusid lehti avada, nüüd orienteerun poole paremini süsteemis.”
 • “Algul tundus, et kuhu ma nüüd sattusin. Kuid lõpuks hakkas meeldima, et pidin õpilastele ettevalmistama ka teistmoodi ülesandeid, kui vaid õpik ja vihik, tahvel ja kriit.”
 • “Mulle meeldisid kursuse juhendajad. Mul on tunne, et nad on 24 tundi valves koolitujate töid ootamas ja koheselt tagasisidet andmas. Tõeliselt vahva tunne!”
 • “Rahu ja leidlikkust, millega meid suunati ka kursuse ajale sattunud eriolukorral.”

Registreerimiseks avatud uued koolitused

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: suhtlus ja koostöö ning sisuloome kunsti- ja tehnoloogiaainetes ning kehalises kasvatuses

22.03.2021-11.04.2021. Registreeru SIIN.

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus

05.04.2021 - 06.06.2021. Registreeru SIIN.

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus

05.04.2021 - 06.06.2021. Registreeru SIIN. 

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale

05.04.2021 - 06.06.2021. Registreeru SIIN.

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: info- ja andmekirjaoskus ning hindamine kunsti- ja tehnoloogiaainetes ning kehalises kasvatuses

12.04.2021-02.05.2021. Registreeru SIIN

Lisainfo: 

Triin Kaasik

koolituskeskuse digivaldkonna koolituste projektijuht

Haridus- ja Noorteamet

triin.kaasik@harno.ee