Uudised

Avanes rahvusvähemuste pühapäevakoolide tegevustoetuse taotlusvoor 29. jaanuar HARNO

Haridus- ja Noorteametist saavad rahvusvähemuste pühapäevakoolid taotleda 2021. aasta tegevustoetust. Taotlusvooru eesmärk on toetada eesti keelest erineva emakeelega laste emakeele ja kultuuri õpet. Seeläbi toetatakse laste ja noorte rahvuslikku identiteeti ning oma või esivanemate emakeele õpet.


Toetust saavad taotleda Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud pühapäevakoolid, kes vastavalt kehtivale õppekavale viivad läbi tegevusi, mis on seotud emakeele, rahvuskultuuri ja ajaloo õppega. Õppetegevuse maht peab olema vähemalt 100 akadeemilist tundi aastas. Pühapäevakooli õpilastest 80% peavad olema päritolult rahvuse esindajad, kelle kultuur ja keel on pühapäevakooli esitatud taotluse aluseks, või rääkima õpetatavat keelt ühe koduse keelena. Õpilaste vanus on vahemikus 3–18 aastat, õppetegevuses peab osalema vähemalt kümme õpilast.

Taotlusvooru dokumendid:

Rahvusvähemuste pühapäevakoolide 2021. aasta tegevustoetuse taotlemise juhend

Rahvusvähemuste pühapäevakoolide 2021. aasta tegevustoetuse taotlus

Täidetud taotlusvorm tuleb hiljemalt 15.02.2021 saata e-posti aadressile tatjana.baum-valgma@harno.ee   

 

Lisainfo:

Tatjana Baum-Valgma, Harno mitmekeelse õppe büroo peaspetsialist  
tel 735 0741
tatjana.baum-valgma@harno.ee 

Toetust saavad taotleda Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud pühapäevakoolid, kes vastavalt kehtivale õppekavale viivad läbi tegevusi, mis on seotud emakeele, rahvuskultuuri ja ajaloo õppega. Õppetegevuse maht peab olema vähemalt 100 akadeemilist tundi aastas. Pühapäevakooli õpilastest 80% peavad olema päritolult rahvuse esindajad, kelle kultuur ja keel on pühapäevakooli esitatud taotluse aluseks, või rääkima õpetatavat keelt ühe koduse keelena. Õpilaste vanus on vahemikus 3–18 aastat, õppetegevuses peab osalema vähemalt kümme õpilast.

Taotlusvooru dokumendid:

Rahvusvähemuste pühapäevakoolide 2021. aasta tegevustoetuse taotlemise juhend

Rahvusvähemuste pühapäevakoolide 2021. aasta tegevustoetuse taotlus


Täidetud taotlusvorm tuleb hiljemalt 15.02.2021 saata e-posti aadressile tatjana.baum-valgma@harno.ee   

 

Lisainfo:

Tatjana Baum-Valgma, Harno mitmekeelse õppe büroo peaspetsialist  
tel 735 0741
tatjana.baum-valgma@harno.ee