Uudised

Aprill on lõimitud aine- ja keeleõppe kuu 15. märts HARNO

Alates 2010. aastast on LAK-õppe kuul – aprillis, tutvustanud huvilistele haridusasutused lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe), keelekümbluse edulugusid, metoodilisi lahendusi, materjale, töökorraldust jpm.


2021. aasta  sündmustega palume koonduda internetti, et oma LAK-õppe kogemusi vahendada üle veebi.

Head haridusasutuste juhid, aineühenduste esindajad, õpetajad, koolitajad, õppejõud!

LAK-õppe ja keelekümbluse põhimõtted on täna taas esile tõusnud nii eesti- kui ka vene õppekeelega koolides ja lasteaedades, et leida tuge muukeelsele õppijale ja tema õpetajale eestikeelses õppes.

2021. aasta üleriigiline LAK-õppe kuu toob huvilisteni näiteid ja kogemisvõimalusi veebipõhiste tegevustena. Tavapärasemate õpetamisviiside kõrvale tulevad iseseisva õppimisega seotud koostöised tegevused üle veebi, nutikad digilahendused vm.
Loe täpsemalt

 

2021. aasta  sündmustega palume koonduda internetti, et oma LAK-õppe kogemusi vahendada üle veebi.

Head haridusasutuste juhid, aineühenduste esindajad, õpetajad, koolitajad, õppejõud!

LAK-õppe ja keelekümbluse põhimõtted on täna taas esile tõusnud nii eesti- kui ka vene õppekeelega koolides ja lasteaedades, et leida tuge muukeelsele õppijale ja tema õpetajale eestikeelses õppes.

2021. aasta üleriigiline LAK-õppe kuu toob huvilisteni näiteid ja kogemisvõimalusi veebipõhiste tegevustena. Tavapärasemate õpetamisviiside kõrvale tulevad iseseisva õppimisega seotud koostöised tegevused üle veebi, nutikad digilahendused vm.
Loe täpsemalt