Uudised

Algab E-koolikoti 5. sünnipäevale pühendatud digitaalse õppevara loomise konkurss 05. jaanuar HARNO

Haridus- ja Noorteamet kuulutab välja E-koolikoti 5. sünnipäeva puhul digitaalsete õppematerjalide loomise konkursi õpetajatele. Arvesse lähevad alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajate esitatud õppematerjalid, mis on laetud E-koolikotti perioodil 01.08.2020 — 15.03.2021.


Haridus- ja Noorteameti õppekava ja õppevara osakonna juhataja Kristjan Oad julgustab õpetajaid e-õppevara ka teistega jagama. „Paljud õpetajad kasutavad koolitöös omaloodud kaasaegseid materjale, nüüd on paras hetk need E-koolikotti lisada ja oma head tööd ka kolleegidega jagada. Parimad saavad ka rahalise preemia, konkursi auhinnafond on 20 000 eurot,“ innustab Oad õpetajaid konkursil osalema.

Digitaalse õppevara loomise konkursi eesmärk on tunnustada õpetajaid, kes on perioodil 01.08.2020 — 15.03.2021 lisanud E-koolikotti õppematerjale, mis ei ole varem ühelgi konkursil osalenud. Oodatud on nii lasteaedades, üldhariduskoolides kui kutseõppeasutustes kasutatavad e-materjalid. Õppematerjali konkursile esitamiseks tuleb saata vastavasisuline e-kiri aadressile e-koolikott.konkurss@harno.ee hiljemalt 15. märtsiks 2021. Laekunud õppematerjale hindavad Haridus- ja Noorteameti spetsialistid koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liiduga. Auhinnad makstakse välja paremusjärjestuse alusel auhinnafondi ulatuses. Konkursi tulemused selguvad 13. aprillil.

Konkursi statuudi, sh õppematerjalidele esitatavad tingimused, hindamiskriteeriumid ja täiendavad selgitused leiab siit.

E-koolikoti keskkonna tundmaõppimisel on õpetajatele abiks ka E-koolikotist ülevaadet andev veebiseminar, lisaks toimub 20. jaanuaril virtuaalne konkurssi tutvustav infopäev.

E-koolikott on keskkond õppematerjalide leidmiseks, avaldamiseks ja õppematerjalidest kogumike komplekteerimiseks. See on tasuta kasutamiseks kõikidele huvilistele. Õpetajad ja õpilased saavad sealt hankida lisamaterjali ainetundideks, samuti on keskkond abiks lapsevanematele oma lapse toetamisel. E-koolikotist leiab e-õppevara alus-, üld-, kesk- ja kutsehariduse valdkondadest. E-koolikotti toetab ja digitaalse õppevara loomise konkurssi rahastab Euroopa Sotsiaalfond tegevuse „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Haridus- ja Noorteameti õppekava ja õppevara osakonna juhataja Kristjan Oad julgustab õpetajaid e-õppevara ka teistega jagama. „Paljud õpetajad kasutavad koolitöös omaloodud kaasaegseid materjale, nüüd on paras hetk need E-koolikotti lisada ja oma head tööd ka kolleegidega jagada. Parimad saavad ka rahalise preemia, konkursi auhinnafond on 20 000 eurot,“ innustab Oad õpetajaid konkursil osalema.


Digitaalse õppevara loomise konkursi eesmärk on tunnustada õpetajaid, kes on perioodil 01.08.2020 — 15.03.2021 lisanud E-koolikotti õppematerjale, mis ei ole varem ühelgi konkursil osalenud. Oodatud on nii lasteaedades, üldhariduskoolides kui kutseõppeasutustes kasutatavad e-materjalid. Õppematerjali konkursile esitamiseks tuleb saata vastavasisuline e-kiri aadressile e-koolikott.konkurss@harno.ee hiljemalt 15. märtsiks 2021. Laekunud õppematerjale hindavad Haridus- ja Noorteameti spetsialistid koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liiduga. Auhinnad makstakse välja paremusjärjestuse alusel auhinnafondi ulatuses. Konkursi tulemused selguvad 13. aprillil.

Konkursi statuudi, sh õppematerjalidele esitatavad tingimused, hindamiskriteeriumid ja täiendavad selgitused leiab siit.

E-koolikoti keskkonna tundmaõppimisel on õpetajatele abiks ka E-koolikotist ülevaadet andev veebiseminar, lisaks toimub 20. jaanuaril virtuaalne konkurssi tutvustav infopäev.

E-koolikott on keskkond õppematerjalide leidmiseks, avaldamiseks ja õppematerjalidest kogumike komplekteerimiseks. See on tasuta kasutamiseks kõikidele huvilistele. Õpetajad ja õpilased saavad sealt hankida lisamaterjali ainetundideks, samuti on keskkond abiks lapsevanematele oma lapse toetamisel. E-koolikotist leiab e-õppevara alus-, üld-, kesk- ja kutsehariduse valdkondadest. E-koolikotti toetab ja digitaalse õppevara loomise konkurssi rahastab Euroopa Sotsiaalfond tegevuse „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.