Meie lood

2020/2021. õppeaasta eksamite ja tasemetööde ajad 11. august HARNO


2020/2021. õppeaasta riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on kinnitatud.

Eksamite ja tasemetööde kinnitatud ajad leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026

2020/2021. õppeaasta riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on kinnitatud.

Eksamite ja tasemetööde kinnitatud ajad leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026