Distantsõpe

Noortevaldkonna tegevus distantsilt

Koroonaaeg on segadusttekitav ja ärev aeg kõigi inimeste, ka laste ja noorte jaoks. Seetõttu on eriti oluline jätkata noortevaldkonna tegevustega ja süsteemse noorsootööga ka piirangute ajal, eriti siis kui koolimajad, noorteorganisatsioonid, noortekeskused jt noortevaldkonna asutused on piirkonnas suletud. Siit leiad soovitusi, juhiseid ja häid näiteid noortevaldkonna tegevuste korraldamiseks ning noorsootöö elluviimiseks distantsilt.  


Jaga noortele COVID-19 kohta infot sobival viisil. 

Oluline on maandada noortes stressi ja hirmu, aga samas ka koos noortega mõtestada ja aidata mõista, et piiranguid tuleb võtta tõsiselt. 

Kasulikke linke, materjale ja viiteid  

Siit leiavad noortevaldkonna asutused, noorsootöö korraldajad ja noorsootöö elluviijad kasulikke linke, materjale ja viiteid noortele suunatud tegevuste korraldamiseks ja läbiviimiseks kasutades nutikaid ning digitaalseid lahendusi ja vahendeid.  

Kevad 2020 noortevaldkonna kogemus 

Nutikas ja digitaalses keskkonnas toimuv noortevaldkonna tegevus 

Sotsiaalmeedia ja digikeskkondade võimalused tööks noortega distantsilt 

Loe lisa: Harno juhised erinevate videokeskkondade kasutamiseks 

Taskuhäälingud ja veebiseminarid 

Teeviit veebileht ja kanalid (eesti ja vene keeles) 

Osale ja jälgi 

Noortevaldkonna katusorganisatsioonid 
 
Noorsootöö tegijatele pakuvad tuge, infot ja võimalusi praktikate jagamiseks noortevaldkonna katusorganisatsioonid:  

Eesti Noorsootöötajate Kogu 
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus  
Eesti Huvikoolide Liit 
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit  
Eesti Kunstikoolide Liit 
Eesti Teadushuvihariduse Liit  
Eesti Muusikakoolide Liit  
Eesti Koolispordi Liit  
Eesti Noorteühenduste Liit  
Eesti Õpilasesinduste Liit 
Eesti Üliõpilaskondade Liit 

Loe lisa Juhised noortevaldkonnale COVID-19 levikust tingitud olukorras 

 

 

Jaga noortele COVID-19 kohta infot sobival viisil. 

Oluline on maandada noortes stressi ja hirmu, aga samas ka koos noortega mõtestada ja aidata mõista, et piiranguid tuleb võtta tõsiselt. 

Kasulikke linke, materjale ja viiteid  

Siit leiavad noortevaldkonna asutused, noorsootöö korraldajad ja noorsootöö elluviijad kasulikke linke, materjale ja viiteid noortele suunatud tegevuste korraldamiseks ja läbiviimiseks kasutades nutikaid ning digitaalseid lahendusi ja vahendeid.  

Kevad 2020 noortevaldkonna kogemus 

Nutikas ja digitaalses keskkonnas toimuv noortevaldkonna tegevus 

Sotsiaalmeedia ja digikeskkondade võimalused tööks noortega distantsilt 

Loe lisa: Harno juhised erinevate videokeskkondade kasutamiseks 

Taskuhäälingud ja veebiseminarid 

Teeviit veebileht ja kanalid (eesti ja vene keeles) 

Osale ja jälgi 

Noortevaldkonna katusorganisatsioonid 
 
Noorsootöö tegijatele pakuvad tuge, infot ja võimalusi praktikate jagamiseks noortevaldkonna katusorganisatsioonid:  

Eesti Noorsootöötajate Kogu 
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus  
Eesti Huvikoolide Liit 
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit  
Eesti Kunstikoolide Liit 
Eesti Teadushuvihariduse Liit  
Eesti Muusikakoolide Liit  
Eesti Koolispordi Liit  
Eesti Noorteühenduste Liit  
Eesti Õpilasesinduste Liit 
Eesti Üliõpilaskondade Liit 

Loe lisa Juhised noortevaldkonnale COVID-19 levikust tingitud olukorras