Distantsõpe

Lisatuge vajav laps distantsõppes

Oluline on säilitada kontaktõpe nii kaua kui võimalik 1.-6. klasside lastele ja õppetöös lisatuge vajavatele lastele, sest nende võib õppimine distantsilt kõige keerulisem olla.


Meie koolides käib palju lapsi, kes vajavad keskmisest enam toetust ja teenuseid. Distantsõppe olukorras võib õpilaste toevajadus muutuda. Mõnele haridusliku erivajadusega lapsele sobib distantsõpe väga hästi, kuid mõnele tavapäraselt klassikollektiivis hästi toime tulevale õpilasele võib üksinda kodus õppimine ootamatult keeruliseks osutuda.

 

Meie koolides käib palju lapsi, kes vajavad keskmisest enam toetust ja teenuseid. Distantsõppe olukorras võib õpilaste toevajadus muutuda. Mõnele haridusliku erivajadusega lapsele sobib distantsõpe väga hästi, kuid mõnele tavapäraselt klassikollektiivis hästi toime tulevale õpilasele võib üksinda kodus õppimine ootamatult keeruliseks osutuda.