Ametist

Dokumendiregister


Haridus- ja Noorteameti dokumendiregistri avalikus vaates on Teil võimalik tutvuda Ameti tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega. Dokumendiregistri leiate siit.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse Teile juurdepääs avalikele elektroonilistele dokumentidele. Paberdokumentidele ja asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud (ehk juurdepääsupiiranguga) dokumentidele juurdepääs puudub. Nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendiregistris dokumentide avalikustamisel lähtume seadustes sätestatud juurdepääsupiirangutest. Kui dokument kannab möödunud tähtajaga juurdepääsupiirangut, siis saate sellele juurdepääsu teabenõude korras.

Kui soovite juurdepääsupiiranguga dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendiga ulatuses, millele kehtestatud juurdepääsupiirang ei laiene ehk dokumendis sisalduva avaliku teabega. Teabenõue saatke e-postiga aadressile harno@harno.ee või esitage päring telefonil 735 0500.

Avaliku teabe seaduse alusel on eraisikutega peetav kirjavahetus juurdepääsupiiranguga ja avalikus dokumendiregistris asendatakse nimi initsiaalidega ning saadetud kirjad ei ole avatavad.

Haridus- ja Noorteameti töötajate puhkuste ja lähetuste korraldustega ning majanduskulude aruannetega saate tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikus registris.

Haridus- ja Noorteameti korraldatavate riigihangete info on leitav riigihangete registrist.

Eksamite infosüsteemi (EIS) avaliku vaatega on võimalik tutvuda siin

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) andmebaasist leiate kõigi kutse- ja kõrghariduses läbi viidud hindamiste tulemused.

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu (EENet) dokumentidega on võimalik tutvuda siin.

Ajavahemikul 01.08.2020-24.01.2021 elektrooniliselt registreeritud kestva säilitustähtajaga dokumendid ei ole avalikult kättesaadavad seoses dokumendihaldussüsteemi vahetusega. Nende dokumentide kohta esitage palun teabenõue.

Haridus- ja Noorteameti dokumendiregistri avalikus vaates on Teil võimalik tutvuda Ameti tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega. Dokumendiregistri leiate siit.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse Teile juurdepääs avalikele elektroonilistele dokumentidele. Paberdokumentidele ja asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud (ehk juurdepääsupiiranguga) dokumentidele juurdepääs puudub. Nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendiregistris dokumentide avalikustamisel lähtume seadustes sätestatud juurdepääsupiirangutest. Kui dokument kannab möödunud tähtajaga juurdepääsupiirangut, siis saate sellele juurdepääsu teabenõude korras.

Kui soovite juurdepääsupiiranguga dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendiga ulatuses, millele kehtestatud juurdepääsupiirang ei laiene ehk dokumendis sisalduva avaliku teabega. Teabenõue saatke e-postiga aadressile harno@harno.ee või esitage päring telefonil 735 0500.

Avaliku teabe seaduse alusel on eraisikutega peetav kirjavahetus juurdepääsupiiranguga ja avalikus dokumendiregistris asendatakse nimi initsiaalidega ning saadetud kirjad ei ole avatavad.

Haridus- ja Noorteameti töötajate puhkuste ja lähetuste korraldustega ning majanduskulude aruannetega saate tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikus registris.

Haridus- ja Noorteameti korraldatavate riigihangete info on leitav riigihangete registrist.

Eksamite infosüsteemi (EIS) avaliku vaatega on võimalik tutvuda siin

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) andmebaasist leiate kõigi kutse- ja kõrghariduses läbi viidud hindamiste tulemused.

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu (EENet) dokumentidega on võimalik tutvuda siin.

Ajavahemikul 01.08.2020-24.01.2021 elektrooniliselt registreeritud kestva säilitustähtajaga dokumendid ei ole avalikult kättesaadavad seoses dokumendihaldussüsteemi vahetusega. Nende dokumentide kohta esitage palun teabenõue.