Distantsõpe

Distantsõppe korraldamine

Kuni kestavad koroona piirangud, peaksid kõik haridus- ja noortevaldkonna asutused olema valmis korraldama õppetööd vajadusel distantsilt. Sellelt leheküljelt leiad juhiseid, materjale ja nõuandeid distantsõppe korraldamiseks. 
 


 • Hetkel kehtivad riiklikud juhised õppe- ja noorsootöö korralduse kohta leiad alati: hm.ee/et/koroona

 • Küsimustega õppekorralduse kohta saab pöörduda ministeeriumi infotelefonidele 5690 0353 ja 5690 0340 (tööpäeviti kell 9–17) või e-posti aadressil info@hm.ee

 • Küsimustega distantsõppe tehnilise korraldamise kohta saab pöörduda Harno poole e-posti aadressil distantsope@eenet.ee

 • Õpetajate tugiliin 735 0750 on avatud tööpäeviti kell 12-20, kõnedele vastavad koolipsühholoogid. Venekeelne tugiliin 735 0760 on avatud teisipäeviti kell 12-20.

 • Koolijuhtidele on e-õppe korraldamisel abiks ka haridustehnoloogia infoliin 608 0707 ning e-post ht-info@harno.ee

 • Noorsootöö korraldamise osas saab nõu küsida Harno koostöökeskuselt.

Siit leiad Haridus- ja Noorteameti koondatud info ja materjalid distantsõppe praktiliseks korraldamiseks:

 

 

Mis on mis?

Distantsõpe e kaugõpe on õppevorm, kus õppijad ja õpetajad on füüsiliselt üksteisest eraldatud.

Digiõpe on digivahendite abil tõhustatud õppimise viis mistahes õppevormis (nt kaugõppes, lähiõppes, põimõppes).

Hajaõpe e paindõpe on kontaktõppe korraldamise üks viise, kus korraga (st samal ajal) on osa õppijaid füüsilises ja osa virtuaalses ruumis.

Kontaktõpe on samas füüsilises või virtuaalses õppekeskkonnas toimuv õppetöö, milles osalevad korraga (st samal ajal) nii õppija kui ka õpetaja, õppejõud või koolitaja (nt loeng, seminar, juhendamine, konsultatsioon jne).

Lähiõpe on õppevorm, kus õpe toimub ühises füüsilises ruumis (nt üldhariduskoolis enamasti klassis ja kõrgharidusasutuses üldjuhul auditooriumis).

Põimõpe on õppevorm, kus osa õppest toimub lähi- ja osa kaugõppena.

Veebiõpe on õppevorm, kus õppetöö toimub täielikult veebipõhise kaugõppena.

Koduõpe ei tähenda sama, mida distantsõpe. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi saab laps koduõppel olla kas tervislikel põhjustel või lapsevanema soovil. Koduõpet tervislikel põhjustel korraldab lapsele kool, kuid see on siiski väga erandlik meede, mille rakendamiseks vaja Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovitust. Koduõpet lapsevanema soovil korraldab ja rahastab vanem ise, selleks tuleb esitada koolile taotlus hiljemalt 20. augustiks I poolaastaks koduõppele jäämiseks ja hiljemalt 20. detsembriks II poolaastaks koduõppele jäämiseks.

Lisainfo: https://harno.ee/et/uudised/tapsustati-distantsoppega-seotud-terminite-tahendusi

 • Hetkel kehtivad riiklikud juhised õppe- ja noorsootöö korralduse kohta leiad alati: hm.ee/et/koroona

 • Küsimustega õppekorralduse kohta saab pöörduda ministeeriumi infotelefonidele 5690 0353 ja 5690 0340 (tööpäeviti kell 9–17) või e-posti aadressil info@hm.ee

 • Küsimustega distantsõppe tehnilise korraldamise kohta saab pöörduda Harno poole e-posti aadressil distantsope@eenet.ee

 • Õpetajate tugiliin 735 0750 on avatud tööpäeviti kell 12-20, kõnedele vastavad koolipsühholoogid. Venekeelne tugiliin 735 0760 on avatud teisipäeviti kell 12-20.

 • Koolijuhtidele on e-õppe korraldamisel abiks ka haridustehnoloogia infoliin 608 0707 ning e-post ht-info@harno.ee

 • Noorsootöö korraldamise osas saab nõu küsida Harno koostöökeskuselt.

Siit leiad Haridus- ja Noorteameti koondatud info ja materjalid distantsõppe praktiliseks korraldamiseks:

 

 

Mis on mis?

Distantsõpe e kaugõpe on õppevorm, kus õppijad ja õpetajad on füüsiliselt üksteisest eraldatud.

Digiõpe on digivahendite abil tõhustatud õppimise viis mistahes õppevormis (nt kaugõppes, lähiõppes, põimõppes).

Hajaõpe e paindõpe on kontaktõppe korraldamise üks viise, kus korraga (st samal ajal) on osa õppijaid füüsilises ja osa virtuaalses ruumis.

Kontaktõpe on samas füüsilises või virtuaalses õppekeskkonnas toimuv õppetöö, milles osalevad korraga (st samal ajal) nii õppija kui ka õpetaja, õppejõud või koolitaja (nt loeng, seminar, juhendamine, konsultatsioon jne).

Lähiõpe on õppevorm, kus õpe toimub ühises füüsilises ruumis (nt üldhariduskoolis enamasti klassis ja kõrgharidusasutuses üldjuhul auditooriumis).

Põimõpe on õppevorm, kus osa õppest toimub lähi- ja osa kaugõppena.

Veebiõpe on õppevorm, kus õppetöö toimub täielikult veebipõhise kaugõppena.

Koduõpe ei tähenda sama, mida distantsõpe. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi saab laps koduõppel olla kas tervislikel põhjustel või lapsevanema soovil. Koduõpet tervislikel põhjustel korraldab lapsele kool, kuid see on siiski väga erandlik meede, mille rakendamiseks vaja Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovitust. Koduõpet lapsevanema soovil korraldab ja rahastab vanem ise, selleks tuleb esitada koolile taotlus hiljemalt 20. augustiks I poolaastaks koduõppele jäämiseks ja hiljemalt 20. detsembriks II poolaastaks koduõppele jäämiseks.

Lisainfo: https://harno.ee/et/uudised/tapsustati-distantsoppega-seotud-terminite-tahendusi