Ametist

Haridus- ja Noorteamet on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mis alustas tööd 1. augustil 2020.

 


Ameti peamiseks tegevusalaks on haridus- ja noortepoliitika rakendamine. Ühendamet loodi SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal.

Haridus- ja Noorteameti loomine võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotuse selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid. Samuti muudab see kodanikele ja asutustele riigiga suhtlemise kiiremaks ja lihtsamaks.

Praegu töötab Haridus- ja Noorteametis veidi üle 400 inimese. Ameti peadirektor on Ulla Ilisson.

Ameti esindused asuvad Tallinnas ja Tartus, regionaalsed esindused nii õppenõustamisteenuste osakonna büroode (Rajaleidja keskuste) kui ka noortevaldkonna töötajate näol üle Eesti. Ameti töötajate e-posti aadressid on kujul: eesnimi.perenimi@harno.ee. Üleminekuajal jäävad toimima ka varasemad asutuste e-posti aadressid.

Samuti jäävad üleminekuajal www.harno.ee kõrval toimima ühinenud asutuste veebilehed, kus on leitav kogu vajalik info meie teenuste kohta:

SA Archimedeses tegutsev Erasmus+ programm jääb esialgu tegutsema eraldiseisvalt – seda puudutavates küsimustes palume jätkuvalt pöörduda SA Archimedese poole.

Olulised kuupäevad

  • 1.08.2019: Vabariigi Valitsuse otsusega sai Haridus- ja Teadusministeerium teha analüüs haridusvaldkonna ühendameti moodustamise kohta ja esitada valitsusele sellekohased ettepanekud 2019. aasta novembriks.
  • 13.03.2020: Vabariigi Valitsus kiitis heaks Haridus- ja Noorteameti loomise.
  • Alates 1.04.2020 täidab varasemalt SA Innove ja SA Archimedese täidetud rakendusüksuse ülesanded Riigi Tugiteenuste Keskus.
  • 3.06.2020 võttis Riigikogu vastu seadusemuudatused, millega loodi Haridus- ja Noorteamet ning nimetati Keeleinspektsioon Keeleametiks.

Vaata veel

Ameti peamiseks tegevusalaks on haridus- ja noortepoliitika rakendamine. Ühendamet loodi SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal.

Haridus- ja Noorteameti loomine võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotuse selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid. Samuti muudab see kodanikele ja asutustele riigiga suhtlemise kiiremaks ja lihtsamaks.

Praegu töötab Haridus- ja Noorteametis veidi üle 400 inimese. Ameti peadirektor on Ulla Ilisson.

Ameti esindused asuvad Tallinnas ja Tartus, regionaalsed esindused nii õppenõustamisteenuste osakonna büroode (Rajaleidja keskuste) kui ka noortevaldkonna töötajate näol üle Eesti. Ameti töötajate e-posti aadressid on kujul: eesnimi.perenimi@harno.ee. Üleminekuajal jäävad toimima ka varasemad asutuste e-posti aadressid.

Samuti jäävad üleminekuajal www.harno.ee kõrval toimima ühinenud asutuste veebilehed, kus on leitav kogu vajalik info meie teenuste kohta:

SA Archimedeses tegutsev Erasmus+ programm jääb esialgu tegutsema eraldiseisvalt – seda puudutavates küsimustes palume jätkuvalt pöörduda SA Archimedese poole.

Olulised kuupäevad

  • 1.08.2019: Vabariigi Valitsuse otsusega sai Haridus- ja Teadusministeerium teha analüüs haridusvaldkonna ühendameti moodustamise kohta ja esitada valitsusele sellekohased ettepanekud 2019. aasta novembriks.
  • 13.03.2020: Vabariigi Valitsus kiitis heaks Haridus- ja Noorteameti loomise.
  • Alates 1.04.2020 täidab varasemalt SA Innove ja SA Archimedese täidetud rakendusüksuse ülesanded Riigi Tugiteenuste Keskus.
  • 3.06.2020 võttis Riigikogu vastu seadusemuudatused, millega loodi Haridus- ja Noorteamet ning nimetati Keeleinspektsioon Keeleametiks.

Vaata veel