Ametist

Ameti loomisest

Haridus- ja Noorteamet loodi 2020. aastal SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal.


Haridus- ja Noorteameti loomine võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotuse selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid. Samuti muudab see kodanikele ja asutustele riigiga suhtlemise kiiremaks ja lihtsamaks.

Olulised kuupäevad

 • 1.08.2019 andis Vabariigi Valitsus kabinetiotsusega Haridus- ja Teadusministeeriumile ülesande viia läbi haridusvaldkonna ühendameti moodustamise analüüs.
 • 2019. aasta novembris esitas ministeerium valitsusele ettepanekud ühendameti loomiseks.
 • 13.03.2020 kiitis Vabariigi Valitsus heaks Haridus- ja Noorteameti loomise.
 • 1.04.2020 liikus eurotoetuste vahendamine SA Innovest ja SA Archimedesest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.
 • 3.06.2020 võttis Riigikogu vastu seadusmuudatused, millega loodi Haridus- ja Noorteamet.
 • 1. augustil 2020 alustas Haridus- ja Noorteamet tööd.

Haridus- ja Noorteameti loomine võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotuse selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid. Samuti muudab see kodanikele ja asutustele riigiga suhtlemise kiiremaks ja lihtsamaks.

Olulised kuupäevad

 • 1.08.2019 andis Vabariigi Valitsus kabinetiotsusega Haridus- ja Teadusministeeriumile ülesande viia läbi haridusvaldkonna ühendameti moodustamise analüüs.
 • 2019. aasta novembris esitas ministeerium valitsusele ettepanekud ühendameti loomiseks.
 • 13.03.2020 kiitis Vabariigi Valitsus heaks Haridus- ja Noorteameti loomise.
 • 1.04.2020 liikus eurotoetuste vahendamine SA Innovest ja SA Archimedesest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.
 • 3.06.2020 võttis Riigikogu vastu seadusmuudatused, millega loodi Haridus- ja Noorteamet.
 • 1. augustil 2020 alustas Haridus- ja Noorteamet tööd.